Připojení FV generátoru


Odborný pracovník

OZNÁMENÍ

Zničení střídače v důsledku přepětí

Pokud napětí naprázdno FV panelů překročí maximální vstupní napětí střídače, může dojít ke zničení střídače v důsledku přepětí.

 1. Pokud napětí naprázdno FV panelů překračuje maximální vstupní napětí střídače, nepřipojujte ke střídači žádné FV stringy a zkontrolujte návrh FV systému.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při zničení měřicího přístroje přepětím

Přepětí může poškodit měřicí přístroj a zapříčinit přivedení napětí na těleso měřicího přístroje. Kontakt s tělesem měřicího přístroje pod napětím zapříčiní smrtelný úraz nebo těžká poranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.

 1. Používejte pouze měřicí přístroje s rozsahem vstupního DC napětí min. 1000 V.

OZNÁMENÍ

Poškození DC konektorů v důsledku použití kontaktních a jiných čisticích prostředků

V některých kontaktních a jiných čisticích prostředcích mohou být obsaženy látky, které rozkládají plast DC konektorů.

 1. Neošetřujte DC konektory kontaktními ani jinými čisticími prostředky.

OZNÁMENÍ

Poškození střídače vlivem zemního spojení na straně DC během provozu

Z důvodu beztransformátorové topologie produktu může výskyt zemního spojení na straně DC během provozu vést k neopravitelným škodám. Na škody na produktu způsobené vadnou nebo poškozenou DC instalací se nevztahuje záruka. Produkt je vybaven ochranným zařízením, které kontroluje přítomnost zemního spojení výhradně během spouštění. Během provozu není produkt chráněn.

 1. Zajistěte, aby byla DC instalace správně provedená a během provozu se nevyskytlo zemní spojení.

Postup:

 1. Ověřte, zda je jistič vedení vypnutý a zajištěný proti opětovnému zapnutí.
 2. Pokud je k dispozici externí DC odpínač zátěže, odpojte ho.
 3. 2371698828
 4. DC odpínač zátěže střídače nastavte do polohy O.
 5. Změřte napětí FV generátoru. Zajistěte při tom, aby bylo dodrženo maximální vstupní napětí střídače a ve FV generátoru nebylo přítomno zemní spojení.
 6. Zkontrolujte, zda DC konektory mají správnou polaritu.
 7. Pokud je DC konektor opatřen DC kabelem s nesprávnou polaritou, připravte DC konektor znovu. DC kabel při tom musí vždy mít stejnou polaritu jako DC konektor.

 8. Ověřte, zda napětí naprázdno FV generátoru nepřekračuje maximální vstupní napětí střídače.
 9. 2371699212
 10. Připojte připravené DC konektory ke střídači.
 11. DC konektory slyšitelně zaklapnou.
 12. Ověřte, zda jsou všechny DC konektory pevně zastrčené.
 13. OZNÁMENÍ

  Poškození produktu vnikáním písku, prachu a vlhkosti do neuzavřených DC vstupů

  Produkt je utěsněný pouze tehdy, pokud jsou všechny nepotřebné DC vstupy uzavřené DC konektory a těsnicími záslepkami. Vnikáním písku, prachu a vlhkosti se produkt může poškodit a může se narušit jeho funkčnost.

  1. Všechny nepotřebné DC vstupy uzavřete DC konektory a těsnicími záslepkami, jak je popsáno v následující části. Těsnicí záslepky při tom nestrkejte přímo do DC vstupů na střídači.
 14. U nepotřebných DC konektorů stlačte třmenovou svorku dolů a posuňte převlečnou matici k závitu.
 15. 2039052556
 16. Zastrčte těsnicí záslepku do DC konektoru.
 17. 2371699596
 18. DC konektory s těsnicími záslepkami zastrčte do příslušných DC vstupů na střídači.
 19. DC konektory slyšitelně zaklapnou.
 20. Ověřte, zda jsou DC konektory s těsnicími záslepkami pevně zastrčené.