Točivé momenty


Šrouby pro zajištění střídače na nástěnném držáku

2,5 Nm

Přídavné uzemnění

2,5 Nm

Převlečná matice SUNCLIX

2,0 Nm