Typografické konvence v dokumentu


Grafická úprava

Použití

Příklad

Tučně

 • Hlášení

 • Připojení

 • prvky v uživatelském rozhraní

 • prvky, na které je třeba kliknout

 • prvky, které je třeba zadat

 • Žíly připojte k připojovacím svorkám X703:1X703:6.

 • Do pole Minuty zadejte hodnotu 10.

>

 • spojuje několik prvků, na které je třeba kliknout

 • Klikněte na možnosti Nastavení > Datum.

[tlačítko]

[klávesa]

 • tlačítko, na které je třeba kliknout, nebo klávesa, kterou je třeba stisknout

 • Stiskněte klávesu [Enter].

#

 • Zástupce variabilních součástí (např. v názvech parametrů)

 • Parametr WCtlHz.Hz#