Deaktivace monitorování ochranného vodiče


Odborný pracovník

Pokud se střídač instaluje v IT síti nebo v síti jiného typu, u něhož je třeba deaktivovat monitorování ochranného vodiče, deaktivujte monitorování ochranného vodiče podle následujících pokynů.

Základní postup pro změnu provozních parametrů je popsán v jiné kapitole Změna provozních parametrů).

Postup:

  • Ve skupině parametrů Kontrola stavu sítě > Kontrola stavu sítě > Místní norma nastavte parametr Kontrola připojení PE na Vypnuto.