Změna provozních parametrů


Provozní parametry střídače jsou z výroby nastavené na určité hodnoty. Provozní parametry můžete změnit za účelem optimalizace pracovního chování střídače.

V této kapitole je vysvětlen základní postup pro změnu provozních parametrů. Provozní parametry vždy měňte tak, jak je to popsáno v této kapitole. Některé parametry s vlivem na fungování střídače jsou viditelné pouze pro odborné pracovníky a smějí je měnit pouze odborní pracovníci po zadání osobního kódu SMA Grid Guard.

Konfigurace pomocí aplikace Sunny Explorer není možná

Aplikace Sunny Explorer nepodporuje konfiguraci střídačů s vlastním uživatelským rozhraním. Je sice možné střídač pomocí aplikace Sunny Explorer zaregistrovat, použití aplikace Sunny Explorer ke konfiguraci tohoto střídače se však výslovně nedoporučuje. Společnost SMA Solar Technology AG nenese odpovědnost za chybějící nebo nesprávné údaje a za ztráty energetických výnosů, které z toho mohou vyplývat.

 1. Ke konfiguraci střídače použijte uživatelské rozhraní.

Podmínky:

 • Změny parametrů relevantních pro veřejnou rozvodnou síť musejí být schválené provozovatelem příslušné rozvodné sítě.

Postup:

 1. Vyvolejte uživatelské rozhraní Struktura připojení k uživatelskému rozhraní).
 2. Přihlaste se v uživatelském rozhraní Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní).
 3. Vyvolejte nabídku Parametry přístroje.
 4. Zvolte [Upravit parametry].
 5. Pro změnu parametrů označených zámkem se přihlaste pomocí kódu SMA Grid Guard (pouze pro instalační techniky):
 6. Rozevřete skupinu parametrů, v níž se nachází parametr, který chcete změnit.
 7. Změňte požadovaný parametr.
 8. Změny uložíte kliknutím na [Uložit vše].
 • Parametry střídače jsou nastavené.

Realizace nastavení

Ukládání provedených nastavení je v uživatelském rozhraní signalizováno symbolem přesýpacích hodin. Při dostatečném DC napětí budou data rovnou přenesena do střídače a použita. Pokud je DC napětí příliš nízké (např. večer), nastavení se sice uloží, ale nelze je rovnou přenést do střídače a střídač je nemůže hned použít. Dokud střídač nepřevezme nastavení a nepoužije je, bude se v uživatelském rozhraní nadále zobrazovat symbol přesýpacích hodin. Jakmile bude k dispozici dostatečné DC napětí a střídač se restartuje, budou nastavení použita. Jakmile se v uživatelském rozhraní zobrazí symbol přesýpacích hodin, byla nastavení uložena. Nastavení nebudou ztracena. Můžete se z uživatelského rozhraní odhlásit a opustit FV systém.