Uložení konfigurace do souboru


Aktuální konfiguraci střídače můžete uložit do souboru. Tento soubor můžete použít jako zálohu dat tohoto střídače a v případě potřeby ho následně opět importovat do tohoto nebo jiných střídačů stejného typu nebo stejné rodiny přístrojů za účelem konfigurace střídače. Jsou při tom ukládány výhradně parametry přístroje, ale žádná hesla.

Postup:

  1. Vyvolejte uživatelské rozhraní Struktura připojení k uživatelskému rozhraní).
  2. Přihlaste se v uživatelském rozhraní Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní).
  3. Zvolte nabídku Konfigurace přístroje.
  4. Klikněte na tlačítko [Nastavení].
  5. V kontextové nápovědě klikněte na [Uložit konfiguraci do souboru].
  6. Postupujte podle pokynů v dialogu.