EU prohlášení o shodě


ve smyslu směrnic EU

  • elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU (29. 3. 2014 L 96/79-106) (EMC)

  • nízké napětí 2014/35/EU (29. 3. 2014 L 96/357-374) (LVD)

  • rádiová zařízení 2014/53/EU (22. 5. 2014 L 153/62) (RED)

  • Omezení používání některých nebezpečných látek 2011/65/EU (8. 6. 2011 L 174/88) a 2015/863/EU (31. 3. 2015 L 137/10) (RoHS)

Společnost SMA Solar Technology AG tímto prohlašuje, že v tomto dokumentu popsané výrobky splňují základní požadavky i ostatní relevantní ustanovení výše uvedených směrnic. Kompletní EU prohlášení o shodě najdete na webu www.SMA-Solar.com.