Připojení síťového kabelu


Odborný pracovník

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při přepětí a absenci přepěťové ochrany

Při absenci přepěťové ochrany může být přepětí (například v případě úderu blesku) po síťových nebo jiných datových kabelech zavedeno do budovy a dalších připojených přístrojů ve stejné síti. Kontakt s díly nebo kabely pod napětím zapříčiní smrtelný úraz nebo těžká poranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.

 1. Zajistěte, aby všechny přístroje ve stejné síti byly integrovány do stávající přepěťové ochrany.
 2. Při pokládání síťových kabelů venku zajistěte, aby na přechodu síťových kabelů od produktu venku k síti v budově byla k dispozici vhodná přepěťová ochrana.
 3. Rozhraní Ethernet střídače je klasifikováno jako „TNV-1“ a poskytuje ochranu proti přepětí do 1,5 kV.

OZNÁMENÍ

Poškození střídače vnikáním vlhkosti

Vnikáním vlhkosti se střídač může poškodit a může se narušit jeho funkčnost.

 1. Připojte síťový kabel s dodanou ochrannou průchodkou RK45 ke střídači.

Další potřebný materiál (není součástí dodávky):

 • 1 síťový kabel

Požadavky na síťový kabel:

Délka a kvalita kabelů mají vliv na kvalitu signálu. Dbejte následujících požadavků na kabely.

 • typ kabelu: 100BaseTx

 • kategorie kabelů: min. Cat5e

 • typ konektoru: RJ-45 podle Cat5, Cat5e nebo vyšší

 • stínění: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP nebo S/FTP

 • počet dvojic žil a průřez žíly: minimálně 2 × 2 × 0,22 mm²

 • maximální délka kabelu mezi 2 síťovými zařízeními v případě propojovacích (patch) kabelů: 50 m (164 ft)

 • maximální délka kabelu mezi 2 síťovými zařízeními v případě instalačních kabelů: 100 m (328 ft)

 • při pokládce ve venkovních prostorech: odolný proti UV záření

Postup:

 1. NEBEZPEČÍ

  Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem

  1. Odpojte střídač od napětí Odpojení střídače od napětí).
  2371693836
 2. Odšroubujte ochranné víčko ze síťového portu.
 3. Ze závitového pouzdra vytlačte kabelovou průchodku.
 4. 2371694220
 5. Přetáhněte převlečnou matici a závitové pouzdro přes síťový kabel. Síťový kabel při tom protáhněte otvorem v kabelové průchodce.
 6. 2047410700
 7. Zatlačte kabelovou průchodku do závitového pouzdra.
 8. 2371694604
 9. Zapojte síťovou zástrčku kabelu do síťového portu na střídači a na závit síťového portu na střídači našroubujte závitové pouzdro.
 10. 2371694988
 11. Na závitové pouzdro našroubujte převlečnou matici.
 12. Pokud chcete vytvořit přímé připojení, připojte druhý konec síťového kabelu přímo ke koncovému zařízení.
 13. Pokud chcete střídač integrovat do místní sítě, připojte druhý konec síťového kabelu k místní síti (např. přes směrovač).