Změna hesla


Heslo pro střídač je možné změnit pro obě uživatelské skupiny. Uživatelská skupina Instalační technik při tom může kromě vlastního hesla změnit také heslo pro uživatelskou skupinu Uživatel.

FV systémy zaregistrované v komunikačním produktu

U FV systémů, které jsou zaregistrované v komunikačním produktu (např. Sunny Portal, Cluster Controller), můžete pro uživatelskou skupinu Instalační technik zadat nové heslo i prostřednictvím komunikačního produktu. Heslo pro uživatelskou skupinu Instalační technik je současně také systémovým heslem. Pokud zadáte prostřednictvím uživatelského rozhraní střídače heslo pro uživatelskou skupinu Instalační technik, které se neshoduje se systémovým heslem v komunikačním produktu, nemůže být střídač nadále zaregistrován do komunikačního produktu.

  1. Ujistěte se, že se heslo uživatelské skupiny Instalační technik shoduje se systémovým heslem v komunikačním produktu.

Postup:

  1. Vyvolejte uživatelské rozhraní Struktura připojení k uživatelskému rozhraní).
  2. Přihlaste se v uživatelském rozhraní Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní).
  3. Vyvolejte nabídku Parametry přístroje.
  4. Zvolte [Upravit parametry].
  5. Ve skupině parametrů Uživatelská oprávnění > Kontrola přístupu změňte heslo požadované uživatelské skupiny.
  6. Změny uložíte kliknutím na [Uložit vše].