Signály LED diod


LED diody signalizují provozní stav produktu.

Signál LED diody

Vysvětlení

Bliká zelená LED dioda (2 s svítí a 2 s je zhasnutá)

Čekání na splnění podmínek pro dodávku elektrické energie

Podmínky pro režim dodávky elektrické energie nejsou zatím splněné. Jakmile podmínky budou splněny, střídač zahájí režim dodávky elektrické energie.

Zelená LED dioda bliká rychle

Aktualizace hlavního procesoru

Hlavní procesor střídače se aktualizuje.

Svítí zelená LED dioda

Režim dodávky elektrické energie.

Střídač dodává elektrickou energii s výkonem překračujícím 90 %.

Zelená LED dioda pulzuje

Režim dodávky elektrické energie.

Střídač je vybaven dynamickým zobrazením výkonu prostřednictvím zelené LED diody. Zelená LED dioda rychle nebo pomalu pulzuje v závislosti na výkonu. V případě potřeby můžete dynamické zobrazení výkonu prostřednictvím zelené LED diody vypnout.

Zelená LED dioda je zhasnutá

Střídač nedodává elektrickou energii do distribuční sítě.

Svítí červená LED dioda

Došlo k události

Pokud dojde k nějaké události, v uživatelském rozhraní produktu nebo v komunikačním produktu (např. SMA Data Manager) se zobrazí konkrétní hlášení události a příslušné číslo události.

Přibližně 1 minutu pomalu bliká modrá LED dioda

Navazuje se připojení pro komunikaci

Střídač naváže připojení s místní sítí, nebo vytvoří přímé připojení přes Ethernet s koncovým zařízením (např. osobní počítač, tablet nebo smartphone).

Přibližně 2 minuty rychle bliká modrá LED dioda (0,25 s svítí a 0,25 s nesvítí)

WPS aktivní

Funkce WPS je aktivní.

Svítí modrá LED dioda

Komunikace je aktivní

Je navázáno aktivní připojení k místní síti, nebo existuje přímé připojení ke koncovému zařízení (např. osobnímu počítači, tabletu nebo smartphonu) přes Ethernet.