Vypnutí dynamické indikace výkonu


Střídač standardně signalizuje svůj výkon dynamicky pulzováním zelené LED diody. Zelená LED dioda se při tom plynule zapíná a vypíná, nebo při plném výkonu trvale svítí. Odstupňování při tom závisí na nastavené hranici činného výkonu střídače. Pokud toto zobrazení není žádoucí, vypněte tuto funkci podle následujících pokynů. Zelená LED dioda pak bude trvale svítit, aby signalizovala režim dodávky elektrické energie.

Základní postup pro změnu provozních parametrů je popsán v jiné kapitole Změna provozních parametrů).

Postup:

  • Ve skupině parametrů Přístroj > Provoz zvolte parametr Dynamické zobrazení výkonu zelenými diodami LED a nastavte jej na Vyp.