Konfigurace funkce Modbus


Odborný pracovník

Standardně je rozhraní Modbus deaktivováno a jsou nastaveny komunikační porty 502.

Pro přístup ke střídačům SMA s rozhraním SMA Modbus® nebo SunSpec® Modbus® je třeba rozhraní Modbus aktivovat. Po aktivaci rozhraní lze změnit komunikační porty obou IP protokolů. Informace k uvedení do provozu a konfiguraci rozhraní Modbus najdete v technických informacích „SMA und SunSpec Modbus®-Schnittstelle“ (rozhraní SMA a SunSpec Modbus®) na webu www.SMA-Solar.com.

Informace o tom, které registry Modbus jsou podporovány, získáte v technických informacích „Parametry a měřené hodnoty sběrnice Modbus®“ na webu www.SMA-Solar.com.

Zabezpečení dat při aktivovaném rozhraní Modbus

Při aktivaci rozhraní Modbus hrozí riziko, že se k datům vašeho FV systému dostanou neoprávnění uživatelé a že s daty budou manipulovat.

Chcete-li zajistit zabezpečení dat, proveďte vhodná preventivní opatření, například následující:

  1. Nastavte bránu firewall.
  2. Zavřete nepotřebné síťové porty.
  3. Vzdálený přístup umožněte jen prostřednictvím VPN tunelu.
  4. Na používaných komunikačních portech nenastavujte přesměrování portu.
  5. Chcete-li rozhraní Modbus deaktivovat, resetujte střídač na tovární nastavení nebo opětovně deaktivujte aktivované parametry.

Postup:

  1. Aktivujte rozhraní Modbus a v případě potřeby upravte komunikační porty (viz technické informace „SMA und SunSpec Modbus®-Schnittstelle“ (rozhraní SMA a SunSpec Modbus®) na webu www.SMA-Solar.com).