Struktura úvodní stránky uživatelského rozhraní


2885415052

Struktura úvodní stránky uživatelského rozhraní (příklad)

Položka

Označení

Význam

A

Nabídka

Nabízí následující funkce:

 • Domovská stránka

  Otevře úvodní stránku uživatelského rozhraní

 • Okamžité hodnoty

  Aktuální naměřené hodnoty střídače

 • Parametry přístrojů

  Zde je možné prohlížet si a konfigurovat různé provozní parametry střídače v závislosti na uživatelské skupině.

 • Události

  Zde se zobrazují události, které se vyskytly ve zvoleném období. Existují typy událostí informace, výstraha a chyba. Aktuální události typu chyba a výstraha se navíc zobrazují ve viewletu Stav přístroje. Při tom je zobrazena vždy pouze událost s vyšší prioritou. Pokud se současně vyskytne výstraha i chyba, zobrazena bude pouze chyba.

 • Konfigurace přístroje

  Zde můžete provádět různá nastavení střídače. Výběr je při tom závislý na přihlášené uživatelské skupině a operačním systému přístroje, pomocí kterého bylo uživatelské rozhraní vyvoláno.

 • Data

  Na této stránce najdete všechna data, která jsou uložená v interní paměti střídače nebo na externím úložném médiu.

B

Uživatelská nastavení

V závislosti na přihlášené uživatelské skupině nabízí následující funkce:

 • Spuštění průvodce instalací

 • Přihlášení do rozhraní SMA Grid Guard

 • Odhlášení

C

Nápověda

Nabízí následující funkce:

 • Zobrazení informací o používaných open-source licencích

 • Odkaz na internetovou stránku společnosti SMA Solar Technology AG

D

Stavový řádek

Zobrazuje následující informace:

 • Sériové číslo střídače

 • verze firmwaru střídače

 • IP adresa střídače v místní síti a/nebo IP adresa střídače při připojení přes WLAN

 • V případě připojení přes WLAN: síla signálu připojení přes WLAN

 • Přihlášená uživatelská skupina

 • Datum a čas přístroje střídače

E

Aktuální výkon a aktuální spotřeba

Časový průběh FV výkonu a výkonu spotřeby domácnosti ve zvoleném období. Výkon spotřeby se při tom zobrazí je tehdy, pokud je ve FV systému instalovaný elektroměr.

F

Indikace stavu

V různých oblastech se zobrazují informace o aktuálním stavu FV systému.

 • Stav přístroje

  Zobrazuje, zda je střídač aktuálně v bezvadném provozním stavu nebo zda došlo k chybě nebo je přítomna výstraha.

 • aktuální výkon

  Zobrazuje výkon aktuálně vyráběný střídačem.

 • Stav panelové techniky

  Zobrazuje, kolik komponent panelové techniky je instalováno a jaký je jejich stav (k dispozici jen tehdy, pokud je připojena panelová technika TS4).

 • Energetický výnos

  Zobrazuje energetický výnos střídače.

 • Odběr ze sítě

  Zobrazuje odběr elektrické energie z veřejné distribuční sítě.

 • Výkon na síťovém přípojném místě

  Zobrazuje, jaký výkon je aktuálně dodáván nebo odebírán na síťovém přípojném místě.