Montáž antény WLAN


Odborný pracovník

Podmínka:

  • Je nutné použít dodanou anténu WLAN.

Postup:

  1. NEBEZPEČÍ

    Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem

    1. Odpojte střídač od napětí Odpojení střídače od napětí).
  2. Sejměte ochranné víčko ze zásuvky na střídači.
  3. 2371696908
  4. Zapojte anténu WLAN do zásuvky a zašroubujte (utahovací moment 1 Nm).
  5. Lehkým zatažením za anténu WLAN se ujistěte, že je anténa WLAN pevně sedí.