Podmínky pro montáž


Požadavky na místo montáže:

VAROVÁNÍ

Nebezpečí usmrcení vlivem požáru nebo exploze

I přes pečlivou konstrukci může u elektrických přístrojů dojít k požáru. To může vést k usmrcení nebo těžkým poraněním.

 1. Nemontujte produkt v oblastech, v nichž se nacházejí snadno vznětlivé látky či hořlavé plyny.
 2. Nemontujte produkt v oblastech s možností exploze.
 • Musí být k dispozici pevný podklad (např. beton nebo zdivo). V případě montáže na sádrokarton apod. produkt za provozu vydává slyšitelné vibrace, které mohou být vnímány jako rušivé.

 • Místo montáže nesmí být přístupné pro děti.

 • Místo montáže musí vyhovovat hmotnosti a rozměrům produktu Technické údaje).

 • Místo montáže nesmí být vystaveno přímému slunečnímu svitu. Přímý sluneční svit na produkt může zapříčinit předčasné stárnutí vnějších plastových dílů a silné zahřívání. Produkt při přílišném zahřívání snižuje svůj výkon, aby se předešlo přehřátí.

 • Místo montáže by mělo být vždy volně a bezpečně přístupné, aniž by byly nutné další pomocné prostředky (např. lešení nebo zvedací plošiny). V opačném případě by byla omezena proveditelnost případných servisních zásahů.

 • DC odpínač zátěže produktu musí být vždy volně přístupný.

 • Musejí být dodrženy klimatické podmínky Technické údaje).

 • Aby byl zajištěn optimální provoz, měla by teplota okolí být mezi –25 °C a +40 °C.

Povolené a nepovolené polohy montáže:

 • Produkt smí být namontovaný pouze v povolené poloze. Tím je zajištěno, aby do produktu nemohla vnikat vlhkost.

 • Produkt by měl být namontovaný tak, aby bylo bez problémů možné odečítat signály LED diod.

436392588

povolené a nepovolené polohy montáže

Rozměry pro montáž:

4285119756

Poloha upevňovacích bodů (rozměry uvedeny v mm)

Doporučené vzdálenosti:

Dodržením doporučených vzdáleností bude zajištěn dostatečný odvod tepla. Předejdete tak snížení výkonu kvůli příliš vysoké teplotě.

 • Měly by se dodržovat doporučené vzdálenosti od stěn, ostatních střídačů či předmětů.

 • Pokud instalujete více produktů v oblasti s vysokými teplotami okolí, je nutné zvýšit vzdálenosti mezi produkty a zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu.

498136972

Doporučené vzdálenosti (rozměry uvedeny v mm)