Čištění střídače


OZNÁMENÍ

Poškození čisticími prostředky

Použitím čisticích prostředků se může poškodit produkt a jeho části.

  1. Produkt a všechny jeho části čistěte výhradně utěrkou navlhčenou v čisté vodě.
  • Ověřte, zda na střídači není prach, listí a jiné nečistoty.