Použití konfigurace ze souboru


Odborný pracovník

Střídač můžete konfigurovat použitím konfigurace ze souboru. Za tímto účelem musíte nejprve uložit do souboru konfiguraci jiného střídače stejného typu nebo stejné rodiny přístrojů Uložení konfigurace do souboru). Budou při tom použity výhradně parametry přístroje, ale žádná hesla.

Podmínky:

  • Změny parametrů relevantních pro veřejnou rozvodnou síť musejí být schválené provozovatelem příslušné rozvodné sítě.

  • Musí být k dispozici kód SMA Grid Guard (viz „Application for SMA Grid Guard Code“ na www.SMA-Solar.com).

Postup:

  1. Vyvolejte uživatelské rozhraní Struktura připojení k uživatelskému rozhraní).
  2. Přihlaste se v uživatelském rozhraní jako Instalační technik Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní).
  3. Zvolte nabídku Konfigurace přístroje.
  4. Klikněte na tlačítko [Nastavení].
  5. V kontextové nápovědě klikněte na [Použít konfiguraci ze souboru].
  6. Postupujte podle pokynů v dialogu.