Symboly v dokumentu


Symbol

Vysvětlení

Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti.

Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna.

Žádoucí výsledek.

Problém, který se může vyskytnout.

Příklad

Kapitola, v níž jsou popsány činnosti, které smějí provádět pouze odborní pracovníci.