Omvormer buiten bedrijf stellen


Vakman

In dit hoofdstuk leest u hoe u te werk gaat als u de omvormer na afloop van de levensduur volledig buiten bedrijf wilt stellen.

VOORZICHTIG

Gevaar voor lichamelijk letsel door het gewicht van het product

Door verkeerd tillen en door het naar beneden vallen van het product tijdens het transport of de montage kan lichamelijk letsel ontstaan.

 1. Het product voorzichtig transporteren en optillen. Let daarbij op het gewicht van het product.
 2. Draag bij alle werkzaamheden aan het product geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Werkwijze:

 1. GEVAAR

  Levensgevaar door hoge spanningen

  1. Schakel de omvormer spanningsvrij Omvormer spanningsvrij schakelen).
 2. VOORZICHTIG

  Verbrandingsgevaar door hete onderdelen van de behuizing

  1. Wacht 30 minuten tot de behuizing is afgekoeld.
  3189057164
 3. De RS485-stekker losdraaien en uit de bus voor de AC-aansluiting trekken.
 4. 4174728844
 5. Beschermkap op de RS485-bus draaien.
 6. 2371721228
 7. Wartelmoer van de schroefmof voor de netwerkkabel afdraaien.
 8. 3235478796
 9. Schroefmof van het schroefdraad van de netwerkbus op de omvormer afdraaien en wegnemen.
 10. 2371721996
 11. De stekker van de netwerkkabel ontgrendelen en uit de bus op de omvormer trekken.
 12. 2047884812
 13. Kabeltule uit de schroefmof nemen en netwerkkabel uit de kabeltule verwijderen.
 14. 2371722380
 15. De netwerkkabel uit de schroefmof en de wartelmoer halen.
 16. 2371722764
 17. Beschermkap op de netwerkbus draaien.
 18. 2371723148
 19. De antenne afdraaien en wegnemen.
 20. 2371723532
 21. Wanneer de beschermkap aanwezig is, deze op de bus voor de aansluiting van de antenne plaatsen.
 22. 2371723916
 23. Als er aanvullende aarding of een potentiaalvereffening op de omvormer is aangesloten, draai dan de cilinderkopschroef M5x12 los (TX 25) en verwijder de aardleiding.
 24. 2371724300
 25. De cilinderkopschroeven M5x12 links en rechts voor borgen van de omvormer op de wandsteun uitdraaien (TX 25).
 26. 3189062156
 27. Til de omvormer verticaal omhoog en neem hem van de wandsteun.
 28. 2047887884
 29. De schroeven voor de bevestiging van de wandsteun uitdraaien en de wandsteun wegnemen.
 30. Wanneer de omvormer moet worden opgeslagen of verzonden, de AC-stekker, de DC-connector, de RJ45-beschermtule, de antenne en de wandsteun verpakken. Gebruik hiervoor de originele verpakking of een verpakking die geschikt is voor het gewicht en de grootte van de omvormer.
 31. Als de omvormer moet worden afgevoerd, voer de omvormer dan af volgens de ter plaatse geldende afvoervoorschriften voor elektronisch afval.