Invertterin poisto käytöstä


Ammattiehenkilöstö

Voit poistaa invertterin kokonaan käytöstä sen käyttöiän kuluttua umpeen noudattamalla tässä luvussa olevia ohjeita.

VARO

Laitteen paino aiheuttaa loukkaantumisvaaran

Tuotteen virheellinen nostaminen ja sen putoaminen kuljetuksen tai asennuksen yhteydessä voi aiheuttaa vammoja.

 1. Kuljeta ja nosta laitetta varoen. Huomioi laitteen paino.
 2. Käytä kaikissa laitteeseen suoritettavissa töissä sopivia henkilösuojaimia.

Toimintaohjeet:

 1. VAARA

  Korkeat jännitteet aiheuttavat hengenvaaran

  1. Katkaise invertteristä jännite Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
 2. VARO

  Kuumien kotelonosien aiheuttama palovammojen vaara

  1. Odota 30 minuuttia, kunnes kotelo on jäähtynyt.
  3189057164
 3. Kierrä RS485-pistoke auki ja vedä se irti holkista.
 4. 4174728844
 5. Kierrä suojakansi RS485-liittimeen.
 6. 2371721228
 7. Kierrä liitosmutteri irti verkkokaapelin kierreholkista.
 8. 3235478796
 9. Kierrä irti ja irrota kierreholkki invertterin verkkoholkin kierteestä.
 10. 2371721996
 11. Vapauta verkkokaapelin pistoke lukituksesta ja vedä se irti invertterin liittimestä.
 12. 2047884812
 13. Poista kaapeliholkki kierreholkista ja irrota kaapeliholkki verkkokaapelista.
 14. 2371722380
 15. Irrota kierreholkki verkkokaapelista ja vedä liitosmutteri ulos.
 16. 2371722764
 17. Kierrä suojakansi verkkoliittimeen.
 18. 2371723148
 19. Kierrä antenni auki ja irrota se.
 20. 2371723532
 21. Jos käytettävissä on suojakansi, kytke suojakansi liittimeen antennin liitäntää varten.
 22. 2371723916
 23. Jos invertteriin on liitettynä ylimääräinen maadoitus tai potentiaalintasaus, ruuvaa lieriökantaruuvi M5x12 irti (TX25) ja irrota maadoituskaapeli.
 24. 2371724300
 25. Ruuvaa invertterin seinäkiinnikkeestä kiinnipitävät lieriökantaruuvit M5x12 auki (TX25) vasemmalta ja oikealta.
 26. 3189062156
 27. Irrota invertteri seinäkiinnikkeestä kohtisuoraan ylöspäin nostamalla.
 28. 2047887884
 29. Kierrä seinäkiinnikettä kiinnittävät ruuvit irti ja irrota seinäkiinnike.
 30. Jos invertteri aiotaan varastoida tai lähettää, pakkaa invertteri, vaihtovirtapistoke, tasavirtapistoke, RJ45-suojaholkki, antenni ja seinäkiinnike. Käytä alkuperäistä pakkausta tai invertterin kokoon ja painoon sopivaa pakkausta.
 31. Jos invertteri täytyy hävittää, hävitä se voimassa olevien elektroniikkaromua koskevien hävittämismääräysten mukaisesti.