Wyłączenie falownika z użytkowania


Specjalista

Aby po zakończeniu okresu eksploatacji falownika wyłączyć go całkowicie z użytkowania, należy wykonać czynności opisane w niniejszym rozdziale.

PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktu

Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upuszczenia produktu podczas transportu lub montaży można odnieść obrażenia.

 1. Przy podnoszeniu i transporcie produktu należy zachować ostrożność. Należy przy tym mieć na uwadze masę produktu.
 2. Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Sposób postępowania:

 1. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia

  1. Odłączyć falownik spod napięcia Odłączanie falownika spod napięcia).
 2. PRZESTROGA

  Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

  1. Poczekać 30 minut, aby obudowa mogła się schłodzić.
  3189057164
 3. Odkręcić wtyk RS485, a następnie wyjąć go z gniazda.
 4. 4174728844
 5. Nakręcić kapturek ochronny na gniazdo RS485.
 6. 2371721228
 7. Odkręcić nakrętkę złączkową z tulei gwintowanej do kabla sieciowego.
 8. 3235478796
 9. Odkręcić, a następnie zdjąć tuleję gwintowaną z gwintu w gnieździe sieciowym w falownika.
 10. 2371721996
 11. Odblokować wtyczkę kabla sieciowego i wyjąć ją z gniazda w falowniku.
 12. 2047884812
 13. Wyjąć z tulei gwintowanej przelotkę kablową i wysunąć kabel sieciowy z przelotki kablowej.
 14. 2371722380
 15. Wysunąć kabel sieciowy z tulei gwintowanej i nakrętki złączkowej.
 16. 2371722764
 17. Nakręcić kapturek ochronny na gniazdo sieciowe.
 18. 2371723148
 19. Odkręcić i odłączyć antenę.
 20. 2371723532
 21. W przypadku posiadania kapturka ochronnego nałożyć go na gniazdo przyłączeniowe anteny.
 22. 2371723916
 23. Jeśli falownik posiada dodatkowe uziemienie lub wyrównanie potencjału, odkręcić śrubę z łbem soczewkowym M5x12 (TX25) i odłączyć przewód uziemiający.
 24. 2371724300
 25. Odkręcić zabezpieczające falownik śruby z łbem soczewkowym M5x12 z lewej i prawej strony uchwytu ściennego (TX25).
 26. 3189062156
 27. Zdjąć falownik z uchwytu ściennego, przesuwając go pionowo ku górze.
 28. 2047887884
 29. Wykręcić śruby mocujące uchwyt ścienny i zdjąć go.
 30. Jeśli falownik będzie przechowywany lub wysłany, zapakować do opakowania falownik, wtyk DC, wtyk AC, tulejkę ochronną gniazda RJ45, antenę i uchwyt ścienny. W tym celu należy użyć oryginalnego opakowania lub opakowania odpowiedniego do ciężaru i rozmiarów falownika.
 31. W przypadku utylizacji falownika należy przestrzegać obowiązujących w miejscu instalacji przepisów dotyczących utylizacji złomu elektronicznego.