Odklop razsmernika


Strokovno osebje

Če želite razsmernik po poteku njegove življenjske dobe popolnoma odklopiti, postopajte, kot je opisano v tem poglavju.

PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi teže izdelka

Zaradi napačnega dvigovanja ali padca izdelka pri transportu ali montaži lahko pride do telesnih poškodb.

 1. Pri transportu in dvigovanju izdelka bodite previdni. Pri tem upoštevajte težo izdelka.
 2. Pri vseh delih na izdelku nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.

Postopek:

 1. NEVARNOST

  Smrtno nevarno zaradi visokih napetosti

  1. Ločite razsmernik od napetosti Odklapljanje razsmernika od napajanja).
 2. PREVIDNO

  Nevarnost opeklin zaradi vročih delov ohišja

  1. Počakajte 30 minut, da se ohišje ohladi.
  3189057164
 3. Odvijte vtič RS485 in ga izvlecite iz vtičnice.
 4. 4174728844
 5. Privijte zaščitni pokrov na vtičnico RS485.
 6. 2371721228
 7. Odvijte prekrivno matico z navojne puše za omrežni kabel.
 8. 3235478796
 9. Odvijte in snemite navojno pušo z navoja omrežne vtičnice na razsmerniku.
 10. 2371721996
 11. Sprostite vtič omrežnega kabla in ga izvlecite iz vtičnice na razsmerniku.
 12. 2047884812
 13. Izvlecite kabelski nastavek iz navojen puše in odstranite omrežni kabel iz kabelskega nastavka.
 14. 2371722380
 15. Omrežni kabel izvlecite iz navojne puše in prekrivne matice.
 16. 2371722764
 17. Privijte zaščitni pokrov na omrežno vtičnico.
 18. 2371723148
 19. Odvijte anteno in jo snemite.
 20. 2371723532
 21. Če obstaja zaščitni pokrov, ga namestite na vtičnico za anteno.
 22. 2371723916
 23. Če je na razsmernik priklopljena dodatna ozemljitev ali izenačitev potenciala, odvijte vijak z lečasto glavo M5x12 (TX25) in odstranite ozemljitveni kabel.
 24. 2371724300
 25. Odvijte vijake z lečasto glavo M5x12 levo in desno za pritrditev razsmernika na stensko držalo (TX25).
 26. 3189062156
 27. Razsmernik snemite s stenskega držala navpično.
 28. 2047887884
 29. Odvijte vijake za pritrditev stenskega držala in ga snemite.
 30. Če nameravate razsmernik hraniti ali poslati, morate zapakirati razsmernik, vtič AC, priključek DC, zaščitni nastavek RJ45, anteno in stensko ohišje. Uporabite originalno ali drugo embalažo, ki je primerna glede na težo in velikost razsmernika.
 31. Če nameravate razsmernik zavreči, to storite v skladu z veljavnimi predpisi o odstranjevanju odpadne elektronske opreme v vaši državi.