Ta växelriktaren ur drift


Kvalificerad personal

För att ta växelriktaren helt ur drift när den har tjänat ut, gör såsom beskrivs i det här kapitlet.

FÖRSIKTIGHET

Skaderisk genom produktens vikt

Om produkten lyfts på fel sätt eller om den faller ned under transport eller montering kan personskador uppstå.

 1. Transportera och lyft produkten försiktigt. Beakta vikten för produkten.
 2. Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid alla arbeten på produkten.

Tillvägagångssätt:

 1. FARA

  Livsfara på grund av höga spänningar

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
 2. FÖRSIKTIGHET

  Risk för brännskador från heta delar av huset

  1. Vänta 30 minuter tills huset har svalnat.
  3189057164
 3. Skruva bort RS485-kontakten och dra ut den från uttaget.
 4. 4174728844
 5. Sätt på skydd på RS485-uttaget.
 6. 2371721228
 7. Skruva av huvmuttern från gänghylsan för nätverkskabeln.
 8. 3235478796
 9. Skruva av gänghylsan från gängan på nätverksuttaget på växelriktaren och ta bort.
 10. 2371721996
 11. Lås upp kontakten för nätverkskabeln och dra ut från uttaget på växelriktaren.
 12. 2047884812
 13. Ta ut kabelhylsan från gänghylsan och ta bort nätverkskabeln från kabelhylsan.
 14. 2371722380
 15. Dra ut nätverkskabeln från gänghylsan och huvmuttern.
 16. 2371722764
 17. Skruva på skydd på nätverksuttaget.
 18. 2371723148
 19. Skruva bort antennen och ta bort den.
 20. 2371723532
 21. Om det finns skydd, sätt på skyddet på uttaget för anslutningen av antennen.
 22. 2371723916
 23. Om en extra jordning eller en potentialutjämning är ansluten på växelriktaren, lossa skruven med kullrigt huvud M5x12 (TX25) och ta bort jordningskabeln.
 24. 2371724300
 25. Skruva ut skruvarna med kullrigt huvud M5x12 till vänster och höger för att säkra växelriktaren på vägghållaren (TX25).
 26. 3189062156
 27. Ta av växelriktaren lodrätt uppåt från vägghållaren.
 28. 2047887884
 29. Skruva ut skruvarna för att fästa vägghållaren och ta bort vägghållaren.
 30. Om växelriktaren ska förvaras eller skickas, packa ner växelriktaren, växelströmskontakten, likströmskontakterna, RJ45-skyddshylsan, antennen och vägghållaren. Använd originalförpackningen eller förpackning som är lämplig för växelriktarens vikt och storlek.
 31. Växelriktaren ska alltid avfallshanteras enligt gällande regler för elektriskt och elektroniskt avfall.