Ändra driftparametrar


Växelriktarens driftparametrar är fabriksinställda på vissa värden. Du kan ändra driftparametrarna för att optimera växelriktarens arbetssätt.

I detta kapitel förklaras det grundläggande tillvägagångssättet för ändring av driftparametrar. Ändra alltid driftparametrar på det sätt som beskrivs i detta kapitel. Vissa funktionskänsliga parametrar är bara synliga för specialister och kan bara ändras av specialister genom att ange personlig SMA Grid Guard-kod.

Ingen konfiguration via Sunny Explorer

Sunny Explorer stödjer inte konfiguration av växelriktare med eget användargränssnitt. Växelriktaren kan visserligen identifieras med Sunny Explorer, vi rekommenderar dock uttryckligen att Sunny Explorer inte används för att konfigurera den här växelriktaren. SMA Solar Technology AG ansvarar inte för uppgifter som saknas eller är felaktiga och de eventuella avkastningsförluster som uppstår genom detta.

 1. Använd användargränssnittet för att konfigurera växelriktaren.

Förutsättningar:

 • Ändringar av nätrelevanta parametrar måste vara godkända av vederbörande nätägare.

Tillvägagångssätt:

 1. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
 2. Logga in i användargränssnittet Logga in och logga ut på användargränssnittet).
 3. Öppna menyn Utrustningsparametrar.
 4. Välj [Redigera parametrar].
 5. För att ändra parametrar som är markerade med ett lås, logga in med SMA Grid Guard-koden (endast för installatörer):
 6. Öppna parametergruppen där den parameter finns som ska ändras.
 7. Ändra den önskade parametern.
 8. För att spara ändringarna, välj [Spara alla].
 • Växelriktarens parametrar är inställda.

Lägga in inställningarna

En timglassymbol på användargränssnittet visar att de gjorda inställningarna sparas. Uppgifterna överförs och läggs in direkt i växelriktaren om likspänningen är tillräcklig. Om likspänningen är för låg (t.ex. på kvällen) sparas visserligen inställningarna men de kan inte överföras direkt till växelriktaren och läggas in i växelriktaren. Så länge växelriktaren ännu inte har tagit emot och lagt in inställningarna visas fortfarande timglassymbolen på användargränssnittet. Inställningarna läggs in när det finns tillräckligt med likspänning och växelriktaren startar om. När timersymbolen visas på användargränssnittet har inställningarna sparats. Inställningarna tappas inte. Du kan logga ut från användargränssnittet och lämna anläggningen.