Spreminjanje delovnih parametrov


Delovni parametri razsmernika so tovarniško nastavljeni na določene vrednosti. Lahko jih spreminjate in tako optimizirate delovanje razsmernika.

V tem poglavju je pojasnjen osnovni postopek spreminjanja delovnih parametrov. Delovne parametre vedno spreminjajte po navodilih v tem poglavju. Parametri, pomembni za delovanje, so vidni samo strokovnemu osebju in tudi spreminja jih lahko samo strokovno osebje z vnosom osebne kode SMA Grid Guard.

Brez konfiguracije prek programa Sunny Explorer

Program Sunny Explorer ne podpira konfiguracije razsmernikov z lastnim uporabniškim vmesnikom. V razsmernik je sicer lahko vključen program Sunny Explorer, vendar uporaba programa Sunny Explorer za konfiguracijo tega razsmernika izrecno ni priporočena. SMA Solar Technology AG ne prevzema odgovornosti za manjkajoče ali napačne podate ter morebitne izgube dobička, ki so lahko posledica.

 1. Za konfiguracijo razsmernika uporabljajte uporabniški vmesnik.

Predpogoji:

 • Spremembe parametrov, relevantnih za omrežje, mora odobriti pristojni upravitelj omrežja.

Postopek:

 1. Priklic uporabniškega vmesnika Vzpostavitev povezave do uporabniškega vmesnika).
 2. Prijava v uporabniški vmesnik Prijava in odjava iz uporabniškega vmesnika).
 3. Prikličite meni Parametri naprave.
 4. Izberite [Uredi parametre].
 5. Za spremembo parametrov, ki so označeni s ključavnico, se prijavite s kodo SMA Grid Guard (samo za inštalaterje):
 6. Odprite skupino parametrov, kjer je parameter, ki ga želite spremeniti.
 7. Spremenite želeni parameter.
 8. Če želite shraniti spremembe, izberite [Shrani vse].
 • Parametri razsmernika so nastavljeni.

Prevzem nastavitev

Shranjevanje izvedenih nastavitev je na uporabniškem vmesniku prikazano s simbolom peščene ure. Če je napetost DC zadostna, se podatki prenesejo in prevzamejo neposredno na razsmernik. Če je napetost DC prenizka (npr. zvečer), se nastavitve sicer shranijo, ni pa jih mogoče prenesti neposredno na razsmernik in razsmernik jih ne more prevzeti. Dokler razsmernik ne prejme in prevzame nastavitev, je na uporabniškem vmesniku še naprej prikazan simbol peščene ure. Nastavitve se prevzamejo, ko je dovolj napetosti DC in se razsmernik ponovno zažene. Takoj ko se na uporabniškem vmesniku prikaže simbol peščene ure, so bile nastavitve shranjene. Nastavitve niso izgubljene. lahko se odjavite iz uporabniškega vmesnika in zapustite napravo.