Çalışma parametrelerinin değiştirilmesi


Eviricinin çalışma parametreleri fabrika çıkışında belirli değerlere ayarlanmıştır. Eviricinin çalışma özelliklerini ideal hale getirmek için, çalışma parametrelerini değiştirebilirsiniz.

Bu bölümde, çalışma parametrelerini değiştirmek için temel olarak yapılması gerekenler açıklanmıştır . Çalışma parametrelerini her zaman bu bölümde açıklandığı gibi değiştirin. Hassas fonksiyonel parametrelerden bazıları, sadece uzman elektrikçiler tarafından görülür ve sadece uzman elektrikçiler tarafından bireysel SMA Grid Guard kodlarının girilmesiyle değiştirilebilir.

Sunny Explorer üzerinden konfigürasyon yok

Sunny Explorer, kendi kullanıcı arabirimi olan eviricilerden oluşan konfigürasyonu desteklemez. Gerçi evirici Sunny Explorer ile algılanabilir; ancak bu eviricide konfigürasyon yapılması için Sunny Explorer kullanılması özellikle tavsiye edilmez. SMA Solar Technology AG, eksik veya yanlış veriler ve bunlardan kaynaklanması muhtemel üretim kayıpları ile ilgili sorumluluk üstlenmez.

 1. Eviricinin konfigürasyonu için kullanıcı arabirimi kullanılmalıdır.

Ön koşullar:

 • Ağ açısından önemli parametrelerde yapılacak değişikliklerin, yetkili şebeke işleticisi tarafından onaylanması gerekir.

Yapılacaklar:

 1. Kullanıcı arabirimini açın Kullanıcı arabirimine bağlantı kurulması).
 2. Kullanıcı arabiriminde oturum açın Kullanıcı arabiriminde oturum açma ve kapama).
 3. Device Parameters menüsü açın.
 4. [Editing Parameters] öğesini seçin.
 5. Kilit sembolüyle işaretlenmiş parametrelerde değişiklik için SMA Grid Guard koduyla oturum açın (sadece kurulumcular için):
 6. Değiştirilecek parametrenin bulunduğu parametre grubunu açın.
 7. İstediğiniz parametreyi değiştirin.
 8. Değişiklikleri kaydetmek için [Save all] öğesini seçin.
 • Eviricinin parametreleri ayarlanmıştır.

Ayarların devralınması

Gerçekleştirilmiş ayarların kayıt işlemi, kullanıcı arabiriminde bir kum saati sembolü ile gösterilir. Yeterli DC gerilimi olduğu sürece veriler, doğrudan eviriciye transfer edilir ve evirici tarafından devralınır. DC geriliminin düşük olması durumunda ise (örn. akşam saatlerinde) ayarlar yine kaydedilir fakat doğrudan eviriciye transfer edilemez ve evirici tarafından devralınamaz. Ayarlar eviriciye varmadığı ve evirici tarafından devralınmadığı sürece kullanıcı arabirimi üzerindeki kum saati sembolü gösterilmeye devam eder. Yeterli DC gerilimi mevcut olduğunda ve evirici yeniden başlatıldığında ayarlar evirici tarafından devralınır. Kum saati sembolünün kullanıcı arabirimi üzerinde belirmesiyle ayarlar kaydedilmiş demektir. Ayarlar kaybedilmez. Kullanıcı arabiriminde oturumu kapatabilir ve sistemden çıkabilirsiniz.