Käyttöparametrien muuttaminen


Invertterin käyttöparametrit on asetettu tehtaalla tiettyihin arvoihin. Voit muuttaa käyttöparametreja invertterin toiminnan optimoimiseksi.

Tässä luvussa selitetään käyttöparametrien muuttamisen perusmenettely. Muuta käyttöparametreja aina tämän luvun kuvauksen mukaisesti. Eräät toiminnan kannalta herkät parametrit näkyvät vain ammattilaisille, ja niitä saavat muuttaa vain ammattilaiset syöttämällä henkilökohtaisen SMA Grid Guard-Code -koodin.

Ei konfigurointia Sunny Explorerin kautta

Sunny Explorer ei tue omalla käyttöliittymällä varustettujen invertterien konfigurointia. Invertteriä voidaan kuitenkin käsitellä Sunny Explorerilla, mutta Sunny Explorerin käyttö kyseisen invertterin konfigurointiin ei ole kuitenkaan missään nimessä suositeltavaa. SMA Solar Technology AG ei vastaa puuttuvista tai vääristä tiedoista eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista tuottohäviöistä.

 1. Käytä käyttöliittymää invertterin konfigurointiin.

Edellytykset:

 • Vastuussa olevan sähköntoimittajan täytyy hyväksyä verkkokohtaisiin parametreihin tehtävät muutokset.

Toimintaohjeet:

 1. Avaa käyttöliittymä Yhteyden muodostaminen käyttöliittymään).
 2. Kirjaudu käyttöliittymään Sisäänkirjaus käyttöliittymään ja siitä uloskirjaus).
 3. Avaa valikko Device parameters (Laiteparametrit).
 4. Valitse [Edit parameters] (Muokkaa parametreja).
 5. Lukolla merkittyjen parametrien muuttamista varten on kirjauduttava SMA Grid Guard-Code -koodilla (vain asentajille):
  • Valitse valikko User settings (Käyttäjäasetukset) Käyttöliittymän aloitussivun rakenne).

  • Valitse seuraavasta kontekstivalikosta [SMA Grid Guard-Login] (SMA Grid Guard -sisäänkirjaus).

  • Anna SMA Grid Guard-Code -koodi ja valitse [Login] (Sisäänkirjaus).

 6. Avaa parametriryhmä, jossa muutettava parametri sijaitsee.
 7. Muuta haluamaasi parametria.
 8. Tallenna muutokset valitsemalla [Save all] (Tallenna kaikki).
 • Invertterin parametrit asetetaan.

Asetusten käyttöönotto

Tehtyjen asetusten tallennuksen ilmaisee käyttöliittymän tiimalasisymboli. Tietojen siirto invertteriin ja käyttöönotto tapahtuu suoraan tasajännitteen ollessa riittävä. Jos tasajännite on liian alhainen (esim. illalla), asennukset tallennetaan, mutta niitä ei siirretä suoraan invertteriin eikä invertteri ota niitä käyttöön. Niin kauan kuin invertteri ei ole vielä vastaanottanut eikä ottanut käyttöön asetuksia, käyttöliittymässä näkyy yhä tiimalasisymboli. Asetukset otetaan käyttöön, kun tasajännitettä on riittävästi ja invertteri käynnistyy uudelleen. Asennukset tallentuvat heti, kun tiimalasisymboli ilmestyy käyttöliittymään. Asetukset eivät häviä. Voit kirjautua ulos käyttöliittymästä ja sammuttaa järjestelmän.