Ændring af driftsparametre


Omformerens driftsparametre er fra fabrikken indstillet på bestemte værdier. Driftsparametrene kan ændres for at optimere omformerens reaktioner.

I dette kapitel forklares den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene. Driftsparametrene skal altid ændres som beskrevet i dette kapitel. Nogle funktionsfølsomme parametre er kun synlige for fagfolk og kan kun ændres af fagfolk ved at indtaste den personlige SMA Grid Guard-kode.

Ingen konfiguration via Sunny Explorer

Sunny Explorer understøtter ikke konfigurationen af omformere med egen brugerflade. Omformeren kan registreres med Sunny Explorer, men det anbefales udtrykkeligt ikke at anvende Sunny Explorer til at konfigurere denne omformer. SMA Solar Technology AG påtager sig intet ansvar for manglende eller forkerte data eller udbyttetab, som muligvis kan opstå som følge heraf.

 1. Anvend brugerfladen til at konfigurere omformeren.

Forudsætninger:

 • Ændringer af netrelevante parametre skal være godkendt af den pågældende netudbyder.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn brugerfladen Etablering af forbindelse til brugerfladen).
 2. Log på brugerfladen Logge på og af brugerfladen).
 3. Åbn menuen Device Parameters.
 4. Vælg [Editing Parameters].
 5. Log på med SMA Grid Guard-koden for at ændre parametre, der er markeret med en lås (kun for installatører):
 6. Åbn parametergruppen med den parameter, der skal ændres.
 7. Foretag ændring af den ønskede parameter.
 8. Vælg [Save all] for at gemme ændringerne.
 • Omformerens parametre er indstillet.

Overtagelse af indstillingerne

Når foretagne indstillinger gemmes, vises det med et timeglassymbol på brugerfladen. Data overføres direkte til omformeren og overtages, hvis der er tilstrækkelig DC-spænding. Hvis DC-spændingen er for lav (f.eks. om aftenen), gemmes indstillingerne ganske vist, men de kan ikke overføres direkte til og overtages af omformeren. Så længe omformeren endnu ikke har modtaget og overtaget indstillingerne, vises timeglassymbolet fortsat på brugerfladen. Indstillingerne overtages, når der er tilstrækkelig DC-spænding, og omformeren genstarter. Når timeglassymbolet vises på brugerfladen, er indstillingerne blevet gemt. Indstillingerne går ikke tabt. Du kan logge af brugerfladen og forlade anlægget.