Aurinkokennojärjestelmän liittäminen


Ammattiehenkilöstö

HUOMIO

Ylijännite tuhoaa invertterin

Kun aurinkokennomoduulin tyhjäkäyntijännite ylittää invertterin enimmäistulojännitteen, ylijännite voi tuhota invertterin.

 1. Kun aurinkokennomoduulin tyhjäkäyntijännite ylittää invertterin enimmäistulojännitteen, älä liitä invertteriin aurinkokennoketjuja ja tarkista aurinkokennojärjestelmän mitoitus.

VAROITUS

Sähköisku voi olla hengenvaarallinen, jos ylijännite tuhoaa mittarin

Ylijännite voi vaurioittaa mittaria ja aiheuttaa mittarin kotelon jännitteisyyden. Mittarin jännitteenalaisen kotelon koskettaminen aiheuttaa sähköiskun takia kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja.

 1. Käytä ainoastaan mittareita, joiden tasavirran tulojännitealue on vähintään 1000 V tai korkeampi.

HUOMIO

Kontaktipuhdistajien tai muiden puhdistusaineiden käyttö vaurioittaa tasavirtapistokkeita

Eräät kontaktipuhdistajat tai muut puhdistusaineet voivat sisältää aineita, jotka liuottavat tasavirtapistokkeiden muovin.

 1. Tasavirtapistokkeita ei saa käsitellä kontaktipuhdistajilla eikä muilla puhdistusaineilla.

HUOMIO

Tasajännitepuolen maasulku vaurioittaa invertteriä käytön aikana

Laitteen muuntajaa sisältämätön rakenne voi aiheuttaa ei-korjattavissa olevia vaurioita, jos tasavirtapuolella ilmenee käytön aikana maasulkuja Takuu ei kata virheellisen tai vaurioituneen tasavirtajärjestelmän laitteeseen aiheuttamia vaurioita. Laite on varustettu suojalaitteella, joka tarkastaa ainoastaan käynnistyksen yhteydessä maasulun mahdollisuuden. Laite ei ole käytön aikana suojattu.

 1. Varmista, että tasavirta-asennus on tehty oikein ja ettei käytön aikana ilmene maasulkua.

Toimintaohjeet:

 1. Varmista, että johtosuojakytkin on kytketty pois päältä ja että sen uudelleenkytkentä on estetty.
 2. Jos käytettävissä on ulkoinen DC-kuormakytkin, aktivoi se.
 3. 2371698828
 4. Kytke invertterin DC-kuormakytkin asentoon O.
 5. Mittaa aurinkokennojärjestelmän jännite. Varmista samalla, että invertterin enimmäistulojännitettä noudatetaan ja ettei aurinkokennojärjestelmässä ole maasulkua.
 6. Tarkista, ovatko tasavirtapistokkeiden navat oikein päin.
 7. Jos tasavirtakaapelilla varustetun tasavirtapistokkeen napa on väärin, asenna tasavirtapistokkeet uudelleen. Tasavirtakaapelilla täytyy olla aina sama napaisuus kuin tasavirtapistokkeella.

 8. Varmista, ettei aurinkokennojärjestelmän tyhjäkäyntijännite ylitä invertterin enimmäistulojännitettä.
 9. 2371699212
 10. Liitä asennetut tasavirtapistokkeet inverttereihin.
 11. Tasavirtapistokkeet napsahtavat kuuluvasti paikoilleen.
 12. Varmista, että kaikki tasavirtapistokkeet tulevat tiukasti kiinni.
 13. HUOMIO

  Hiekka, pöly ja kosteus voivat vahingoittaa laitetta, elleivät tasavirtatulot ole peitettyjä

  Laite on tiivis vain, kun kaikki tarpeettomat tasavirtatulot on suljettu tasavirtapistokkeilla ja tiivistetulpilla. Hiekan, pölyn ja kosteuden pääseminen sisään laitteeseen voi vahingoittaa sitä ja heikentää sen toimintaa.

  1. Sulje kaikki tarpeettomat tasavirtatulot tasavirtapistokkeilla ja tiivistetulpilla seuraavan kuvauksen mukaisesti. Tiivistetulppia ei saa tuolloin kytkeä suoraan invertterin tasavirtatuloihin.
 14. Paina lukitussanka alas tarpeettomien tasavirtapistokkeiden yhteydessä ja työnnä liitosmutteri kierteeseen.
 15. 2039052556
 16. Kytke tiivistetulppa tasavirtapistokkeeseen.
 17. 2371699596
 18. Kytke tiivistetulpilla varustetut tasavirtapistokkeet invertteriin asiaankuuluviin tasavirtatuloihin.
 19. Tasavirtapistokkeet napsahtavat kuuluvasti paikoilleen.
 20. Varmista, että tiivistetulpilla varustetut tasavirtapistokkeet tulevat tiukasti kiinni.