Fotoelektrilise generaatori ühendamine


Spetsialistid

TÄHELEPANU

Vaheldi hävimine ülepinge tõttu

Kui fotoelektriliste moodulite tühikäigu pinge ületab vaheldi maksimaalse sisendpinge, võib ülepinge vaheldi hävitada.

 1. Kui fotoelektriliste moodulite tühikäigu pinge ületab vaheldi maksimaalse sisendpinge, ärge ühendage vaheldile fotoelektrilisi stringe ja kontrollige fotoelektrilise seadme paigaldust.

HOIATUS

Eluohtliku elektrilöögi saamise oht mõõteseadme ülepingega vigastamise korral

Ülepinge võib mõõteseadet vigastada ja põhjustada seadme korpuse pinge alla jäämise. Pinge all oleva seadmekorpuse puudutamine võib põhjustada elektrilöögist surma või eluohtlikke vigastusi.

 1. Kasutage ainult vähemalt kuni 1000 V või kõrgema alalisvoolu-sisendpingepiirkonnaga mõõteseadmeid.

TÄHELEPANU

Alalisvoolu pistmike kahjustamine kontaktipuhastusvahendite või muude puhastusvahendite kasutamise tõttu.

Mõnedes kontaktipuhastusvahendites või muudes puhastusvahendites võivad sisalduda ained, mis lagundavad alalisvoolu pistmike plastikut.

 1. Ärge käsitlege alalisvoolu pistmikke kontaktipuhastusvahendite või muude puhastusvahenditega.

TÄHELEPANU

Vaheldi kahjustamine alalisvoolust põhjustatud maaühendusega töötamise ajal

Toote transformaatorita topoloogia alusel võib alalisvoolu maaühenduste esinemine töötamise ajal kaasa tuua pöördumatuid kahjustusi. Toote kahjustused vale või kahjustatud alalisvoolu-paigalduse tõttu ei ole garantiiga kaetud. Toode on varustatud kaitseseadmega, mis kontrollib alati käivitamise ajal, kas esineb maaühendus. Töötamise ajal ei ole toode kaitstud.

 1. Veenduge, et alalisvoolu-paigaldus on teostatud õigesti ja et töötamise ajal ei esine ühtegi maaühendust.

Meetod:

 1. Kontrollige, kas juhtmete kaitselüliti on välja lülitatud ja kaitstud taassisselülitamise vastu.
 2. Kui on olemas väline alalisvoolu koormus-lahklüliti, lahutage väline alalisvoolu-koormus-lahklüliti.
 3. 2371698828
 4. Seadke alalisvoolu koormus-lahklüliti asendisse O.
 5. Mõõtke fotoelektrilise generaatori pinget. Seejuures kontrollige, et peetakse kinni vaheldi maksimaalsest sisendpingest ja et fotoelektrilises generaatoris ei ole maaühendust.
 6. Kontrollige, kas alalisvoolu pistmikel on õige polaarsus.
 7. Kui alalisvoolu pistmik on varustatud vale polaarsusega alalisvoolu-kaabliga, konfektsioneerige alalisvoolu pistmik uuesti. Seejuures peab alalisvoolu kaablil olema alati sama polaarsus nagu alalisvoolu pistmikul.

 8. Veenduge, et fotoelektrilise generaatori tühikäigu pinge ei ületa vaheldi maksimaalset sisendpinget.
 9. 2371699212
 10. Ühendage konfektsioneeritud alalisvoolu pistmikud vaheldiga.
 11. Alalisvoolu pistmikud fikseeruvad kuuldavalt.
 12. Veenduge, et kõik alalisvoolu pistmikud on kindlalt pistikupesas.
 13. TÄHELEPANU

  Toote kahjustamine liiva, tolmu ja niiskusega mittesuletud alalisvoolu-sisendite korral

  Toode on ainult siis tihendatud, kui kõik vajalikud alalisvoolu-sisendid on suletud alalisvoolu pistmikega ja tihenduskorkidega. Liiva, tolmu ja niiskuse sissetungimine võib toodet kahjustada ja talitlust mõjutada.

  1. Sulgege kõik mittevajalikud alalisvoolu-sisendid alalisvoolu pistmike ja tihenduskorkidega, nagu on kirjeldatud alljärgnevalt. Seejuures ärge pange tihenduskorke otse vaheldi alalisvoolu-sisenditesse.
 14. Vajutage mittevajalike alalisvoolu pistmike korral kinnituskonsool alla ja lükake lukustusmutter keermeni.
 15. 2039052556
 16. Pistke tihenduskorgid alalisvoolu pistmikusse.
 17. 2371699596
 18. Pistke tihenduskorkidega alalisvoolu pistmikud sinna juurde kuuluvatesse vaheldi alalisvoolu-sisenditesse.
 19. Alalisvoolu pistmikud fikseeruvad kuuldavalt.
 20. Veenduge, et kõik tihenduskorkidega alalisvoolu pistmikud on kindlalt pistikupesas.