FV dizenin bağlanması


Uzman elektrikçi

UYARI

Eviricinin, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesi

FV modüllerin açık devre gerilimleri eviricinin maksimum giriş gerilimini aşıyorsa evirici aşırı gerilim nedeniyle zarar görebilir.

 1. FV modüllerin açık devre gerilimi eviricinin maksimum giriş gerilimini aşarsa eviriciye hiçbir FV diziyi bağlamayın ve FV sistemin tasarımını gözden geçirin.

İHTAR

Ölçüm cihazının, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Yüksek gerilim ölçüm cihazının hasar görmesine ve ölçüm cihazının gövdesinde gerilim olmasına neden olabilir. Gerilim taşıyan ölçüm cihazının gövdesine dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Sadece, DC giriş gerilim kademesi asgari 1000 V veya üzerinde olan ölçü aletleri kullanılmalıdır.

UYARI

Kontak temizleyiciler veya diğer temizlik maddelerinin kullanımı nedeniyle, DC bağlantı fişlerinde hasar oluşumu

Bazı kontak temizleyicilerin veya diğer temizlik maddelerinin içinde, DC bağlantı fişlerinin plastiğini aşındıran maddeler bulunabilir.

 1. DC bağlantı fişlerinde, kontak temizleyiciler veya diğer temizlik maddeleriyle işlem yapmayın.

UYARI

İşletim esnasında DC tarafındaki toprak kaçağı nedeniyle eviricinin hasar görmesi

Ürünün transformatörsüz topolojisi nedeniyle DC tarafındaki toprak kaçağı, işletim esnasında tamir edilmez hasarlara yol açabilir. Hatalı ya da zarar görmüş bir DC kurulumu yüzünden üründe meydana gelen hasarlar garanti kapsamında yer almaz. Üründeki koruma tertibatı, sadece başlatma işlemi esnasında toprak kaçağının mevcut olup olmadığını denetler. İşletim esnasında ürün korunmamaktadır.

 1. DC kurulumunun doğru yapıldığına ve işletim esnasında toprak kaçağının söz konusu olmadığına emin olun.

Yapılacaklar:

 1. Devre kesici anahtarın ayrılmış ve yeniden devreye girmeye karşı emniyete alınmış olduğundan emin olun.
 2. Harici bir DC devre kesici anahtar mevcut olduğunda, harici DC devre kesici anahtarı açın.
 3. 2371698828
 4. Eviricinin DC devre kesici anahtarını O konumuna getirin.
 5. FV dizenin gerilimini ölçün. Bu esnada evirici en yüksek giriş gerilimi değerine uyulduğuna ve FV dizede toprak kaçağının olmadığına emin olun.
 6. DC bağlantı fişlerinin doğru kutuplandığını kontrol edin.
 7. DC bağlantı fişinin yanlış kutuplanmış bir DC kablosuyla donatılmış olması halinde, DC bağlantı fişini yeniden birleştirin. Burada DC kablosunun, DC bağlantı fişi ile daima aynı polaritede olması zorunludur.

 8. FV dizenin açık devre geriliminin, eviricinin maksimum giriş geriliminin üzerine çıkmadığından emin olun.
 9. 2371699212
 10. Yapılandırılmış DC bağlantı fişlerini eviriciye bağlayın.
 11. DC bağlantı fişleri duyulacak şekilde yerine oturur.
 12. Bütün DC bağlantı fişlerinin sıkı oturduğunu kontrol edin.
 13. UYARI

  DC girişleri kapatılmadığında kum, toz ve nem nedeniyle ürün hasar görebilir

  Ürün sadece gerekli olmayan tüm DC girişleri DC bağlantı fişleri ve yalıtım tapalarıyla kapatılmışsa sızdırmazdır. Kum, toz veya nemin içeri girmesi sonucunda, ürün hasar görebilir ve fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.

  1. Kullanılmayan tüm DC girişleri, aşağıda açıklandığı gibi DC bağlantı fişleri ve yalıtım tapalarıyla kapatılmalıdır. Bu durumda yalıtım tapalarını eviricideki DC girişlerine doğrudan takmayın.
 14. Kullanılmayan DC bağlantı fişlerinde sıkıştırma kilidini aşağıya bastırın ve kavrama somununu dişe kadar itin.
 15. 2039052556
 16. Yalıtım tapasını DC bağlantı fişine takın.
 17. 2371699596
 18. Yalıtım tapası takılmış olan DC bağlantı fişlerini, eviricinin ilgili DC girişlerine takın.
 19. DC bağlantı fişleri duyulacak şekilde yerine oturur.
 20. Yalıtım tapası takılmış DC bağlantı fişlerinin sıkı oturduğunu kontrol edin.