Tilslutning af PV-generator


Fagmand

BEMÆRK

Ødelæggelse af omformeren på grund af overspænding

Hvis PV-modulernes tomgangsspænding overskrider omformerens maksimale indgangsspænding, så kan omformeren ødelægges af overspænding.

 1. Hvis PV-modulernes tomgangsspænding overskrider omformerens maksimale indgangsspænding, må der ikke tilsluttes PV-strenge til omformeren, og dimensioneringen af PV-anlægget skal kontrolleres.

ADVARSEL

Livsfare på grund af elektrisk stød, hvis et måleudstyr ødelægges af overspænding

En overspænding kan beskadige måleudstyr og medføre spænding på måleudstyrets kabinet. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre kabinettet på måleudstyret, der er under spænding.

 1. Der må kun anvendes måleudstyr med et DC-indgangsspændingsområde på op til mindst 1000 V eller højere.

BEMÆRK

Beskadigelse der DC-stikforbinderne ved at anvende kontaktrengøringsmidler eller andre rengøringsmidler

I nogle kontaktrengøringsmidler eller andre rengøringsmidler kan der være indeholdt stoffer, der ødelægger DC-stikforbindernes kunststof.

 1. Behandl ikke DC-stikforbinderne med kontaktrengøringsmidler eller andre rengøringsmidlerne.

BEMÆRK

Beskadigelse af omformeren som følge af DC-jordslutning under driften

På grund af produktets topologi uden transformator kan DC-jordslutninger under driften føre til irreparable skader. Skader på produktet, der sker på grund af en forkert eller beskadiget DC-installation er ikke dækket af garantien. Produktet er udstyret med en beskyttelsesanordning, der udelukkende under startprocessen kontrollerer, om der foreligger en jordslutning. Under driften er produktet ikke beskyttet.

 1. Sørg for, at DC-installationen er korrekt udført, og at der ikke opstår nogen jordslutning under driften.

Fremgangsmåde:

 1. Det skal sikres, at belastningsafbryderen er slået fra og sikret mod genindkobling.
 2. Hvis der er en ekstern DC-belastningsafbryder, skal den eksterne DC-belastningsafbryder udkobles.
 3. 2371698828
 4. Indstil omformerens DC-belastningsafbryder på position O.
 5. Mål PV‑generatorens spænding. Kontrollér i den forbindelse for, at omformerens maksimale indgangsspænding overholdes, og at der ikke foreligger en jordslutning i PV-generatoren.
 6. Kontrollér, om DC-stikforbinderne har den korrekte polaritet.
 7. Hvis DC-stikforbinderen er udstyret med et DC-kabel med forkert polaritet, skal DC-stikforbinderen tilpasses igen. DC-kablet skal altid have den samme polaritet som DC-stikforbinderen.

 8. Kontrollér, at PV-generatorens tomgangsspænding ikke overstiger omformerens maksimale indgangsspænding.
 9. 2371699212
 10. Tilslut de tilpassede DC-stikforbindere til omformeren.
 11. DC-stikforbinderne går hørbart i indgreb.
 12. Kontrollér, at alle DC-stikforbindere sidder fast.
 13. BEMÆRK

  Skader på produktet på grund af sand, støv og fugt, hvis DC-indgange ikke lukkes til

  Produktet er kun tæt, når alle de DC-indgange, der ikke benyttes, er lukket til med DC-stikforbindere og tætningspropper. Hvis der trænger sand, støv og fugt ind, kan produktet blive beskadiget, og funktionen kan blive nedsat.

  1. Luk alle ikke nødvendige DC-indgange med DC-stikforbindere og tætningspropper som beskrevet i det følgende. Sæt ikke tætningspropperne direkte i DC-indgangene på omformeren.
 14. Tryk klembøjlen på de DC-stikforbindere, som ikke benyttes, ned, og skub omløbermøtrikken ind til gevindet.
 15. 2039052556
 16. Sæt tætningsproppen ind i DC-stikforbinderen.
 17. 2371699596
 18. Sæt DC-stikforbinderne med tætningspropper ind i de tilhørende DC-indgange på omformeren.
 19. DC-stikforbinderne går hørbart i indgreb.
 20. Kontrollér, at DC-stikforbinderne med tætningspropperne sidder fast.