Symboler på produktet


Symbol

Forklaring

Advarsel om farligt sted

Dette symbol henviser til at omformeren skal have en ekstra jordforbindelse, hvis der på opstillingsstedet kræves en ekstra jording eller potentialudligning.

Advarsel om elektrisk spænding

Produktet arbejder med høje spændinger.

Advarsel om varm overflade

Under driften kan produktet blive varmt.

Livsfare på grund af høj spænding i omformeren, overhold ventetiden på 5 minutter

På omformerens spændingsførende komponenter er der høje spændinger, som kan give livsfarlige elektriske stød.

Før alle typer arbejde på omformeren skal omformeren altid kobles spændingsfri som beskrevet i dette dokument.

Overhold dokumentationerne

Overhold alle dokumentationerne, som leveres med produktet.

Overhold dokumentationerne

Sammen med den røde LED signalerer symbolet en fejl.

Omformer

Sammen med den grønne LED signalerer symbolet omformerens driftstilstand.

Dataoverførsel

Sammen med den blå LED signalerer symbolet netværksforbindelsens tilstand.

Beskyttelsesleder

Dette symbol markerer stedet for tilslutningen af en beskyttelsesleder.

3-faset vekselstrøm med nulleder.

WEEE-mærkning

Bortskaf ikke produktet med husholdningsaffaldet, men i henhold til de bortskaffelsesforskrifter for elaffald, der gælder på installationsstedet.

CE-mærkning

Produktet overholder kravene i de relevante EU-direktiver.

RoHS-mærkning

Produktet overholder kravene i de relevante EU-direktiver.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Produktet overholder kravene i de relevante australske standarder.

ANATEL

Produktet overholder kravene i de brasilianske standarder for telekommunikation.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Produktet overholder de marokkanske sikkerheds- og EMC-bestemmelser for elektriske produkter.