Symbolen op het product


Symbool

Toelichting

Waarschuwing voor een gevaarlijke plaats

Dit symbool geeft aan dat het product extra moet worden geaard als ter plaatse een extra aarding of een potentiaalvereffening vereist is.

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning

Het product werkt met hoge spanningen.

Waarschuwing voor hete oppervlakken

Het product kan tijdens gebruik heet worden.

Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormer, wachttijd van 5 minuten aanhouden.

Op de spanningvoerende onderdelen van de omvormer staan hoge spanningen die levensgevaarlijke elektrische schokken kunnen veroorzaken.

Voordat er werkzaamheden aan de omvormer verricht worden, moet deze altijd op de in dit document beschreven manier spanningsvrij worden geschakeld.

Documentatie in acht nemen

Neem alle met het product meegeleverde documentatie in acht.

Documentatie in acht nemen

Samen met de rode led geeft het symbool een fout aan.

Omvormer

Samen met de groene led geeft het symbool de bedrijfstoestand van omvormer aan.

Gegevensoverdracht

Samen met de blauwe led geeft het symbool de toestand van de netwerkverbinding aan.

Aardleiding

Dit symbool markeert de plaats voor de aansluiting van een aardleiding.

Driefasige wisselstroom met nulleider

WEEE-markering

Het product mag niet met het huisvuil worden meegegeven. Neem de op de installatielocatie geldende verwijderingsvoorschriften voor elektronisch afval in acht.

CE-markering

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen.

RoHS-markering

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Australische normen.

ANATEL

Het product voldoet aan de eisen van de Braziliaanse normen voor de telecommunicatie.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Het product voldoet aan de Marokkaanse veiligheids- en EMC-voorschriften voor elektrische producten.