Sümbolid tootel


Sümbol

Selgitus

Hoiatus ohtliku koha eest

See sümbol viitab sellele, et toode tuleb täiendavalt maandada, kui kohapeal on nõutav täiendav maandus või potentsiaaliühtlustus.

Hoiatus elektripinge eest

Toode töötab suure pinge all.

Hoiatus kuumade pealispindade eest

Toode võib käitamise ajal kuumeneda.

Eluoht vaheldi suure pinge tõttu, pidage kinni ooteajast 5 minutit!

Vaheldi pingestatud osad on suure pinge all, mis võivad kaasa tuua eluohtliku elektrilöögi.

Enne kõikide tööde alustamist vaheldi juures tuleb vaheldi alati pingevabaks lülitada, nagu selles dokumendis kirjeldatud.

Järgige dokumente

Järgige kõiki tootega tarnitud dokumente.

Järgige dokumente

Sümbol koos punase valgusdioodiga tähistab viga.

Vaheldi

Sümbol koos rohelise valgusdioodiga tähistab vaheldi töö olekut.

Andmeside

Sümbol koos sinise valgusdioodiga tähistab võrguühenduse olekut.

Kaitsejuht

See sümbol tähistab kaitsejuhi ühendamise kohta.

3-faasiline vahelduvvool neutraaljuhiga

WEEE-tähis

Ärge visake toodet ära olmejäätmete hulgas, vaid järgige paigalduskohas kehtivaid vanade elektriseadmete utiliseerimise eeskirju.

CE-tähis

Toode vastab asjakohaste EL direktiivide nõuetele.

RoHS-tähis

Toode vastab asjakohaste EL direktiivide nõuetele.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Toode vastab asjakohaste Austraalia standardite nõuetele.

ANATEL

Toode vastab Brasiilia telekommunikatsioonistandardite nõuetele.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Toode vastab maroko elektriliste toodete ohutus- ja EMV-eeskirjadele.