Simboli na izdelku


Simbol

Razlaga

Opozorilo pred nevarnim območjem

Ta simbol opozarja, da je treba izdelek dodatno ozemljiti, če se na mestu postavitve zahteva dodatna ozemljitev ali izenačitev potenciala.

Opozorilo o električni napetosti

Proizvod deluje z visokimi napetostmi.

Opozorilo o vroči površini

Proizvod se lahko med obratovanjem močno segreje.

Smrtna nevarnost zaradi visoke napetosti v razsmerniku; počakajte 5 minut.

Na sestavnih delih razsmernika, ki prevajajo napetost, je zelo visoka napetost, ki lahko povzroči električni udar s smrtnim izidom.

Pred vsemi deli na razsmerniku je treba razsmernik vedno odklopiti od napetosti v skladu z navodili v tem dokumentu.

Upoštevajte dokumentacijo

Upoštevajte vso s proizvodom dobavljeno dokumentacijo.

Upoštevajte dokumentacijo

Simbol skupaj z rdečo diodo LED označuje napako.

Razsmernik

Simbol skupaj z zeleno diodo LED označuje delovno stanje razsmernika.

Prenos podatkov

Simbol skupaj z modro diodo LED označuje stanje omrežne povezave.

Zaščitni vodnik

Ta simbol označuje mesto za priključitev zaščitnega vodnika.

3-fazni izmenični tok z nevtralnim vodnikom

Oznaka OEEO

Izdelka ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak v skladu z predpisi glede odstranjevanja za električni odpad, ki veljajo na mestu namestitve.

Oznaka CE

Izdelek ustreza zahtevam zadevnih direktiv EU.

Oznaka RoHS

Izdelek ustreza zahtevam zadevnih direktiv EU.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Izdelek ustreza zahtevam pristojnih avstralskih standardov.

ANATEL

Izdelek ustreza zahtevam brazilskih standardov za telekomunikacije.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Izdelek ustreza maroškim varnostnim predpisom in predpisom o elektromagnetni združljivosti za električne izdelke.