Laitteen symbolit


Symboli

Selitys

Varoitus vaaranpaikasta

Tämä symboli viittaa siihen, että tuote on varustettava lisämaadoituksella, jos asennuspaikka vaatii lisämaadoituksen tai potentiaalintasauksen.

Varoitus sähköjännitteestä

Laite toimii suurella jännitteellä.

Varoitus kuumasta pinnasta

Laite voi kuumentua sen ollessa toiminnassa.

Invertterissä oleva korkea jännite voi aiheuttaa hengenvaaran. Huomioi 5 minuutin odotusaika.

Invertterin jännitteisissä osissa on korkea jännite, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisia sähköiskuja.

Kytke invertteri jännitteettömäksi tämän dokumentin ohjeiden mukaan aina ennen työskentelyä invertterin parissa.

Noudata dokumentaation ohjeita

Tutustu kaikkiin laitteen mukana toimitettuihin dokumentteihin ja noudata niiden ohjeita.

Noudata dokumentaation ohjeita

Symboli ja punainen LED ilmaisevat yhdessä virheen.

Invertteri

Symboli ja vihreä LED ilmaisevat yhdessä invertterin toimintatilan.

Tiedonsiirto

Symboli ja sininen LED ilmaisevat yhdessä verkkoyhteyden tilan.

Maadoitusjohdin

Tämä symboli on merkkinä maadoitusjohtimen liitäntäpaikasta.

3-vaiheinen vaihtovirta nollajohtimella

WEEE-merkki

Tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana, vaan asennuspaikan voimassa olevien elektroniikkaromua koskevien hävittämismääräysten mukaisesti.

CE-merkki

Tuote vastaa asiaankuuluvien EU-direktiivien vaatimuksia.

RoHS-merkki

Tuote vastaa asiaankuuluvien EU-direktiivien vaatimuksia.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Tuote vastaa asiaankuuluvien australialaisten standardien vaatimuksia.

ANATEL

Tuote vastaa brasilialaisten telekommunikaatiostandardien vaatimuksia.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Tuote on marokkolaisten sähkölaitteita koskevien turvallisuus- ja EMC-määräysten mukainen.