Ürün üzerindeki semboller


Sembol

Açıklama

Tehlikeli bir yere yönelik uyarı

Bu sembol, kullanım yerinde ilave bir topraklama veya potansiyel dengelemesi talep ediliyorsa, ürünün ilaveten topraklanması gerektiğini belirtir.

Elektrik gerilimi uyarısı

Ürün, yüksek gerilimlerle çalışmaktadır.

Sıcak yüzeylere karşı uyarı

Ürün, işletim sırasında ısınabilir.

Eviricideki yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike söz konusudur, 5 dakikalık bekleme süresine uyun

Eviricinin gerilim ileten parçalarında, elektrik çarpmasından dolayı hayati tehlikeye neden olabilecek yüksek gerilimler mevcuttur.

Evirici üzerindeki tüm çalışmalardan önce, eviriciyi bu dokümanda açıklandığı gibi gerilimsiz hale getirin.

Dokümanları dikkate alın

Ürünle birlikte teslim edilen bütün dokümanları dikkate alın.

Dokümanları dikkate alın

Kırmızı LED'le birlikte sembol, bir hata olduğunu gösterir.

Evirici

Yeşil LED'le birlikte sembol, eviricinin işletim durumunu gösterir.

Veri aktarımı

Mavi LED'le birlikte sembol, ağ bağlantısının durumunu gösterir.

Koruyucu iletken

Bu sembol, koruyucu iletken bağlantısı yerini gösterir.

Nötr hatlı, 3 fazlı alternatif akım

WEEE işareti

Ürünü ev atıklarıyla birlikte değil, kurulum yerindeki elektronik atık yönetmeliğine uygun biçimde tasfiye edin.

CE işareti

Ürün, geçerli AB yönergelerinin gerekliliklerini karşılamaktadır.

RoHS işareti

Ürün, geçerli AB yönergelerinin gerekliliklerini karşılamaktadır.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Ürün, geçerli Avustralya standartlarının gerekliliklerini karşılamaktadır.

ANATEL

Ürün, geçerli Brezilya telekomünikasyon standartlarının gereklerini karşılamaktadır.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Ürün, elektrikli ve elektronik ürünler için Fas'taki güvenlik ve EMC yönetmeliklerine uygundur.