Ansluta nätverkskabel


Kvalificerad personal

FARA

Livsfara genom elektrisk stöt vid överspänning och överspänningsskydd som saknas.

Överspänningar (t.ex. vid blixtnedslag) kan ledas vidare genom överspänningsskydd som saknas via nätverkskablarna eller andra datakablar in i byggnaden och annan ansluten utrustning i samma nätverk. Att beröra spänningsförande delar eller kablar leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Se till att all utrustning i samma nätverk är integrerad i befintligt överspänningsskydd.
 2. När nätverkskablar dras utomhus måste man säkerställa att det finns ett lämpligt överspänningsskydd vid övergången för nätverkskabeln från produkten utomhus till nätverket i byggnaden.
 3. Växelriktarens ethernet-gränssnitt är klassificerat som "TNV-1" och ger ett skydd mot överspänning upp till 1,5 kV.

OBSERVERA

Skada på växelriktaren genom inträngande fukt

Fukt som tränger in kan skada växelriktaren eller påverka funktionen för växelriktaren negativt.

 1. Anslut nätverkskabeln med den medföljande RJ45-skyddshylsan på växelriktaren.

Erforderligt extra material (ingår ej i leveransomfattningen):

 • 1 nätverkskabel

Krav på nätverkskabeln:

Kabelns längd och kvalitet är av betydelse för signalkvaliteten. Iaktta följande kabelkrav.

 • Kabeltyp: 100BaseTx

 • Kabelkategori: minst Cat5e

 • Kontakttyp: RJ45 från Cat5, Cat5e, eller högre

 • Skärmning: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP eller S/FTP

 • Antal ledarpar och ledararea: minst 2 x 2 x 0,22 mm²

 • Maximal kabellängd mellan 2 nätverksdeltagare med patchkabel: 50 m (164 ft)

 • Maximal kabellängd mellan 2 nätverksdeltagare med installationskabel: 100 m (328 ft)

 • UV-beständig vid dragning utomhus.

Tillvägagångssätt:

 1. FARA

  Livsfara genom elektrisk stöt

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
  2371693836
 2. Skruva bort skyddet från nätverksuttaget.
 3. Tryck ut kabelhylsan från gänghylsan.
 4. 2371694220
 5. För huvmuttern och gänghylsan över nätverkskabeln. För då in nätverkskabeln i genomföringen i kabelhylsan.
 6. 2047410700
 7. Tryck in kabelhylsan i gänghylsan.
 8. 2371694604
 9. Sätt in kabelns nätverkskontakt i nätverksuttaget på växelriktaren och skruva på gänghylsan på nätverksuttagets gängning på växelriktaren.
 10. 2371694988
 11. Skruva på huvmuttern på gänghylsan.
 12. Om du vill skapa en direkt anslutning, anslut den andra änden på nätverkskabeln direkt på terminalen.
 13. Om du vill integrera växelriktaren i ett lokalt nätverk, anslut den andra änden av nätverkskabeln till det lokala nätverket (t.ex. via en router).