Priključitev omrežnega kabla


Strokovno osebje

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara pri prenapetosti in manjkajoči prenapetostni zaščiti

Prenapetosti (npr. v primeru udara strele) se lahko zaradi manjkajoče prenapetostne zaščite prek omrežnih kablov ali drugih podatkovnih kablov prenesejo v zgradbo in druge priključene naprave v istem omrežju. Dotikanje delov ali kabla, ki so pod napetostjo, lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Zagotovite, da so vse naprave v istem omrežju vključene v obstoječo prenapetostno zaščito.
 2. Pri polaganju omrežnih kablov ali drugih podatkovnih kablov na prostem morate biti pri prehodu kabla od izdelka na zunanjem območju v zgradbo pozorni na ustrezno prenapetostno zaščito.
 3. Vmesnik za Ethernet razsmernika je klasificiran kot »TNV-1« in nudi zaščito pred prenapetostmi do 1,5 kV.

POZOR

Poškodbe razsmernika zaradi vstopa vlage

Zaradi vstopa vlage lahko pride do poškodb razsmernika ali napak v delovanju.

 1. Omrežni kabel priključite na razsmernik z dostavljenim zaščitnim nastavkom RJ45.

Dodatno potreben material (ni zajet v obseg dobave):

 • 1 omrežni kabel

Zahteve glede omrežnega kabla:

Dolžina in kakovost kabla vplivata na kakovost signala. Upoštevajte naslednje zahteve glede kabla.

 • Tip kabla: 100BaseTx

 • Kategorija kabla: najmanj Cat5e

 • Vrsta vtiča: RJ45 kategorije Cat5, Cat5e ali višje

 • Priključek oklopa: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP ali S/FTP

 • Število žilnih parov in prečni prerez žil: najmanj 2 x 2 x 0,22 mm²

 • Največja dolžina omrežnega kabla med 2 udeležencema v omrežju: 50 m (164 ft)

 • Največja dolžina inštalacijskega kabla med 2 udeležencema v omrežju: 100 m (328 ft)

 • Če je položen na prostem, mora biti odporen proti UV-žarkom.

Postopek:

 1. NEVARNOST

  Smrtna nevarnost zaradi električnega udara

  1. Ločite razsmernik od napetosti Odklapljanje razsmernika od napajanja).
  2371693836
 2. Odvijte zaščitni pokrov omrežne vtičnice.
 3. Iztisnite kabelski nastavek iz navojne puše.
 4. 2371694220
 5. Prekrivno matico in navojno pušo speljite prek omrežnega kabla. Pri tem vstavite omrežni kabel v skoznjik v kabelskem nastavku.
 6. 2047410700
 7. Vtisnite kabelski nastavek v navojno pušo.
 8. 2371694604
 9. Omrežni vtič kabla vstavite v omrežno vtičnico na razsmerniku in privijte navojno pušo na navoj omrežne vtičnice na razsmerniku.
 10. 2371694988
 11. Privijte prekrivno matico na navojno pušo.
 12. Če želite vzpostaviti neposredno povezavo, drug konec omrežnega kabla priključite neposredno na končno napravo.
 13. Če želite razsmernik integrirati v lokalno omrežje, priključite drug konec omrežnega kabla na lokalno omrežje (npr. prek usmerjevalnika).