Tilslutning af netværkskabel


Fagmand

FARE

Livsfare på grund af elektrisk stød ved overspændinger og manglende overspændingsbeskyttelse

Uden en overspændingsbeskyttelse kan overspændinger (f.eks. i tilfælde af lynnedslag) via netværkskablerne eller andre netværkskabler ledes ind i bygningen og andre tilsluttede apparater i samme netværk. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre spændingsførende dele eller kabler.

 1. Kontrollér, at alle apparater i samme netværk er integreret i den eksisterende overspændingsbeskyttelse.
 2. Når netværkskabler udlægges udendørs, skal der være en egnet overspændingsbeskyttelse ved overgangen mellem produktets netværkskabler udenfor og netværket i bygningen.
 3. Omformerens ethernetinterface er klassificeret som "TNV-1" og beskytter mod overspændinger på op til 1,5 kV.

BEMÆRK

Skader på omformeren på grund af indtrængende fugt

Hvis der trænger fugt ind, kan omformeren blive beskadiget, og dens funktion kan blive nedsat.

 1. Tilslut netværkskablet til omformeren med den medfølgende RJ45-beskyttelsestylle.

Nødvendigt ekstra materiale (ikke inkluderet i leveringsomfanget):

 • 1 netværkskabel

Krav til netværkskabel:

Kabellængden og kabelkvaliteten påvirker signalkvaliteten. Vær opmærksom på følgende krav til kablerne.

 • Kabeltype: 100BaseTx

 • Kabelkategori: Mindst Cat5e

 • Stiktype: RJ45 i Cat5, Cat5e eller højere

 • Afskærmning: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP eller S/FTP

 • Antal lederpar og ledertværsnit: mindst 2 x 2 x 0,22 mm²

 • Maksimal kabellængde mellem 2 netværksdeltagere ved patch-kabel: 50 m (164 ft)

 • Maksimal kabellængde mellem 2 netværksdeltagere ved føringskabel: 100 m (328 ft)

 • UV-bestandig ved føring udenfor.

Fremgangsmåde:

 1. FARE

  Livsfare på grund af elektrisk stød

  1. Kobl omformeren spændingsfri Frakobling af spændingen til omformeren).
  2371693836
 2. Skru beskyttelseskappen af netværksstikket.
 3. Tryk kabeltyllen ud af gevindbøsningen.
 4. 2371694220
 5. Før omløbermøtrikken og gevindbøsningen over netværkskablet. Før netværkskablet ind i gennemføringen i kabeltyllen.
 6. 2047410700
 7. Tryk kabeltyllen ind i gevindbøsningen.
 8. 2371694604
 9. Stik kablets netværksstik ind i netværkshunstikket på omformeren, og skru gevindbøsningen på gevindet på netværkshunstikket på omformeren.
 10. 2371694988
 11. Skru omløbermøtrikken på gevindbøsningen.
 12. Hvis du ønsker at etablere en direkte forbindelse, skal du tilslutte den anden ende af netværkskablet direkte til slutenheden.
 13. Hvis du ønsker at integrere omformeren i et lokalt netværk, skal du tilslutte den anden ende af netværkskablet til det lokale netværk (f.eks. via en router).