Verkkokaapelin liittäminen


Ammattiehenkilöstö

VAARA

Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran ylijännitteissä ja ylijännitesuojan puuttuessa

Ylijännitteitä (esim. salamaniskun yhteydessä) voi ohjautua ylijännitesuojan puuttuessa verkkokaapelin tai muun datakaapelin kautta rakennukseen ja muihin samassa verkossa liitettyinä oleviin laitteisiin. Jännitteisten osien tai kaapelien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun takia kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja.

 1. Varmista, että kaikki samassa verkossa olevat laitteet on kytketty olemassa olevaan ylijännitesuojaan.
 2. Kun verkkokaapeli asennetaan ulkotiloihin, on varmistettava, että rakennuksessa on käytettävissä sopiva ylijännitesuoja ulkotiloissa verkkokaapelin siirtymäkohdassa laitteesta verkkoon.
 3. Invertterin ethernet-liitännän luokitus on "TNV-1", ja se tarjoaa suojan ylijännitteitä vastaan 1,5 kV saakka.

HUOMIO

Sisäänpääsevä kosteus voi vahingoittaa invertteriä

Kosteuden pääsy invertterin sisään voi vahingoittaa sitä ja heikentää sen toimintaa.

 1. Liitä verkkokaapeli toimitukseen sisältyvällä RJ45-suojaholkilla invertteriin.

Lisäksi tarvittavat materiaalit (eivät sisälly toimitukseen):

 • 1 verkkokaapeli

Verkkokaapelille asetetut vaatimukset:

Kaapelipituus ja kaapelin laatu vaikuttavat signaalin laatuun. Huomioi seuraavat kaapeleita koskevat vaatimukset:

 • Kaapelityyppi: 100BaseTx

 • Kaapeliluokka: Vähintään Cat5e

 • Pistoketyyppi: luokkien Cat5, Cat5e tai korkeampien mukainen RJ45

 • Suojaus: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP tai S/FTP

 • Johdinparien määrä ja johtimen poikkipinta-ala: vähintään 2 x 2 x 0,22 mm²

 • Maksimi kaapelipituus kahden verkkolaitteen välillä välijohdon kanssa: 50 m (164 ft)

 • Maksimi kaapelinpituus kahden verkkolaitteen välillä asennusjohdon kanssa: 100 m (328 ft)

 • UV-kestävä ulkotiloihin asennukseen.

Toimintaohjeet:

 1. VAARA

  Sähköisku voi olla hengenvaarallinen

  1. Katkaise invertteristä jännite Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
  2371693836
 2. Kierrä suojakansi irti verkkoliittimestä.
 3. Paina kaapeliholkki irti kierreholkista.
 4. 2371694220
 5. Työnnä liitosmutteri ja kierreholkki verkkokaapelin päälle. Työnnä verkkokaapeli kaapeliholkin läpimenoon.
 6. 2047410700
 7. Paina kaapeliholkki kierreholkkiin.
 8. 2371694604
 9. Kytke kaapelin verkkopistoke invertterin verkkoliittimeen ja kierrä kierreholkki invertteriin verkkoliittimen kierteeseen.
 10. 2371694988
 11. Kierrä liitosmutteri kierreholkkiin.
 12. Kun haluat muodostaa suorayhteyden, liitä verkkokaapelin toinen pää suoraan päätelaitteeseen.
 13. Kun haluat integroida invertterin lähiverkkoon, liitä verkkokaapelin toinen pää lähiverkkoon (esim. reitittimen kautta).