Overtagelse af konfiguration fra fil


Fagmand

For at konfigurere omformeren kan du overtage konfigurationen fra en fil. Her skal du forinden gemme konfigurationen af en anden omformer af samme type eller samme enhedsfamilie i en fil Lagring af konfiguration i fil). I den forbindelse overtages kun apparatparametre, ingen passwords.

Forudsætninger:

  • Ændringer af netrelevante parametre skal være godkendt af den pågældende netudbyder.

  • SMA Grid Guard-koden skal være til rådighed (se "Application for SMA Grid Guard-Code" på www.SMA-Solar.com).

Fremgangsmåde:

  1. Åbn brugerfladen Etablering af forbindelse til brugerfladen).
  2. Log på brugerfladen som Installer Logge på og af brugerfladen).
  3. Vælg menuen Device Configuration.
  4. Vælg [Settings].
  5. Vælg [Adopting the configuration from a file] i kontekstmenuen.
  6. Følg anvisningerne i dialogen.