Prevzem konfiguracije iz datoteke


Strokovno osebje

Če želite konfigurirati razsmernik, lahko konfiguracijo prevzamete iz datoteke. Za to morate pred tem konfiguracijo drugega razsmernika istega tipa ali iste družine naprav shraniti v datoteko Shranjevanje konfiguracije v datoteko). Pri tem se prevzamejo izključno parametri naprave, ne pa tudi gesla.

Predpogoji:

  • Spremembe parametrov, relevantnih za omrežje, mora odobriti pristojni upravitelj omrežja.

  • Potrebna je koda SMA Grid Guard (glejte »Application for SMA Grid Guard Code« na spletnem mestu www.SMA-Solar.com).

Postopek:

  1. Priklic uporabniškega vmesnika Vzpostavitev povezave do uporabniškega vmesnika).
  2. Prijavite se v uporabniški vmesnik kot Inštalater Prijava in odjava iz uporabniškega vmesnika).
  3. Izberite meni Konfiguracija naprave.
  4. Izberite [Nastavitve].
  5. V priročnem meniju izberite [Prevzem konfiguracije iz datoteke].
  6. Sledite navodilom v pogovornem oknu.