Överta konfiguration från fil


Kvalificerad personal

För att konfigurera växelriktaren kan du överta konfigurationen från en fil. För detta måste du spara konfigurationen från en annan växelriktare av samma typ eller samma utrustningsfamilj i en fil Spara konfiguration i fil). Endast utrustningsparametrarna övertas, inga lösenord.

Förutsättningar:

  • Ändringar av nätrelevanta parametrar måste vara godkända av vederbörande nätägare.

  • SMA Grid Guard-koden måste finnas (se ”Application for SMA Grid Guard Code” under www.SMA-Solar.com).

Tillvägagångssätt:

  1. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
  2. Logga in som Installer i användargränssnittet Logga in och logga ut på användargränssnittet).
  3. Välj menyn Utrustningskonfiguration.
  4. Välj [Inställningar].
  5. I kontextmenyn väljer du [Överta konfiguration från fil].
  6. Följ anvisningarna i dialogen.