Configuratie uit bestand overnemen


Vakman

U kunt de omvormer configureren door de configuratie over te nemen uit een bestand. Hiervoor moet u eerst de configuratie van een andere omvormer van hetzelfde type en dezelfde apparaatfamilie opslaan in een bestand Configuratie opslaan in bestand). Daarbij worden uitsluitend de apparaatparameters overgenomen, niet de wachtwoorden.

Voorwaarden:

  • Wijzigingen van netgerelateerde parameters moeten door de verantwoordelijke netwerkexploitant zijn goedgekeurd.

  • De SMA Grid Guard-code moet beschikbaar zijn (zie "Application for SMA Grid Guard Code" op www.SMA-Solar.com).

Werkwijze:

  1. De gebruikersinterface oproepen Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface).
  2. Meld u op de gebruikersinterface aan als installateur Bij de gebruikersinterface aan- en afmelden).
  3. Selecteer het menu Apparaatconfiguratie.
  4. Kies [Instellingen].
  5. Kies in het contextmenu [Configuratie overnemen uit bestand].
  6. Volg de instructies in het dialoogvenster.