Konfiguratsiooni ülevõtmine failist


Spetsialistid

Vaheldi konfigureerimiseks saate konfiguratsiooni üle võtta failist. Selleks peate te ühe teise sama tüüpi või sama seadmerühma vaheldi konfiguratsiooni eelnevalt faili salvestama Konfiguratsiooni salvestamine failis). Seejuures võetakse üle üksnes seadme parameetrid, mitte paroolid.

Tingimused:

  • võrgupõhiste parameetrite muudatusteks peab võrguoperaator loa andma.

  • olemas peab olema SMA Grid Guard-Code (vt "SMA Grid Guard-Code'i tellimisvorm" www.SMA-Solar.com alt).

Meetod:

  1. avage kasutajaliides Ühenduse loomine kasutajaliidesega).
  2. Logige kasutajaliidesesse kui Paigaldaja Kasutajaliidesesse sisselogimine ja sealt väljalogimine).
  3. valige menüü Seadme konfiguratsioon.
  4. Valige [Seaded].
  5. Valige kontekstmenüüs [Konfiguratsiooni ülevõtmine failist].
  6. Jälgige dialoogiakna juhiseid.