Konfigürasyonun dosyadan devralınması


Uzman elektrikçi

Eviriciyi konfigüre etmek için konfigürasyonu bir dosyada devralabilirsiniz. Bunun için aynı tip ya da aynı cihaz ailesinden bir eviricinin konfigürasyonunu daha önce bir dosyaya kaydetmiş olmanız gerekir Konfigürasyonun dosyaya kaydedilmesi). Bu işlemde sadece cihaz parametreleri devralınır, şifreler devralınmaz.

Ön koşullar:

  • Ağ açısından önemli parametrelerde yapılacak değişikliklerin, yetkili şebeke işleticisi tarafından onaylanması gerekir.

  • SMA Grid Guard kodunun mevcut olması gerekir (bakınız www.SMA-Solar.com internet adresinde "Application for SMA Grid Guard Code" (SMA Grid Guard kodu için sipariş formu)).

Yapılacaklar:

  1. Kullanıcı arabirimini açın Kullanıcı arabirimine bağlantı kurulması).
  2. Kullanıcı arabiriminde, Installer (kurulumcu) olarak oturum açınKullanıcı arabiriminde oturum açma ve kapama).
  3. Device configuration menüsünü seçin.
  4. [Settings] öğesini seçin.
  5. İçerik menüsünde [Adopting the configuration from a file] öğesini seçin.
  6. Diyalogtaki talimatlara uyun.