Zatezni momenti


Vijak za zaščito razsmernika na stenskem držalu

2,5 Nm

Dodatna ozemljitev

2,5 Nm

Prekrivna matica SUNCLIX

2,0 Nm