Deaktiviranje nadzora zaščitnega vodnika


Strokovno osebje

Če se razsmernik namesti v omrežje IT ali drugo vrsto omrežja, pri kateri je potrebna deaktivacija nadzora zaščitnega vodnika, ga deaktivirajte po naslednjem postopku.

Osnovni postopek spreminjanja delovnih parametrov je opisan v drugem poglavju Spreminjanje delovnih parametrov).

Postopek:

  • V skupini parametrov Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Standard države nastavite parameter Nadzor priklopa PE na Izklopljeno.